chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp và khái niệm về hai loại câu trực tiếp gián tiếp

Trong chương trình ngữ pháp tiếng anh căn bản, cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp là phần kiến thức trọng tâm mà các em học sinh cần nắm được. Vậy cấu trúc chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp như nào? Cách chuyển ra sao và Các dạng bài tập câu trực tiếp, câu gián tiếp sẽ được DINHNGHIA.VN tóm gọn trong bài viết dưới đây!

Định nghĩa câu trực tiếp là gì và cấu trúc câu trực tiếp

Cậu trực tiếp được định nghĩa là câu mà tường thuật trực tiếp lại lời của người nói. Thông thường, câu trực tiếp sẽ được trích dẫn trong dấu “…”   Ví dụ: “Can I help you sing the song?” she said

Định nghĩa câu gián tiếp là gì và cấu trúc câu gián tiếp

Ngược lại với câu trực tiếp, câu gián tiếp lại được định nghĩa là câu chỉ giữ lại ý nghĩa của lời nói và sẽ có sự biến đổi về cấu trúc của câu, nghĩa là câu nói không được giữ nguyên văn. Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì dấu ngoặc kép sẽ được lược bỏ.

Ví dụ: My father said that I should go to bed early.

chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp và khái niệm về hai loại câu trực tiếp gián tiếp

Nguyên tắc và cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

Có thể nhận thấy, phần kiến thức quan trọng khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp là kiến thức căn bản và quan trọng trong ngữ pháp tiếng anh mà chúng ta cần nắm được. Dưới đây là những quy tắc chính trong cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp:

  • Chủ ngữ và các đại từ nhân xưng trong câu trực tiếp cần được đổi sao cho phù hợp
  • Các đại từ chỉ định, trạng ngữ chỉ thời gian và địa điểm của câu trực tiếp cần được biến đổi sang câu gián tiếp.
  • Động từ trong câu trực tiếp khi sang câu gián tiếp sẽ được lùi một thì, các động từ giới thiệu như say, tell để ở quá khứ.
  • Khi các động từ giới thiệu ở thì hiện tại đơn thì thì giữ nguyên thì khi chuyển sang câu gián tiếp.

Ví dụ: My teacher said “The earth goes around the sun” -> My teacher said that the earth goes around the sun.

nguyên tắc và cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

Cách đổi động từ trong câu trực tiếp sang gián tiếp

Cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp ngoài tuân thủ những quy tắc trên thì sự biến đổi động từ chúng ta cần lưu ý được tóm tắt dưới đây:

Câu trực tiếp Câu gián tiếp
S + V(e,es) S + V(ed)
S + am/ is/ are + V-ing S + was/ were + V-ing
S + have/ has + PII S + had + PII
S + have/ has + been + V-ing S + had + been + V-ing
S + Ved S + had + PII
S + was/ were + V-ing S + had + been + V-ing
S + will/ can/ may/ must  + V S + would/ could/ might/ had to + V

Cách đổi trạng từ chỉ thời gian địa điểm

Để chuyển từ câu trực tiếp sang sang gián tiếp, ngoài việc lưu ý đến động từ, chúng ta cũng cần ghi nhớ sự thay đổi các trạng từ chỉ thời gian cũng như địa điểm sao cho phù hợp.

Câu trực tiếp Câu gián tiếp
Now Then
Ago Before
These Those
This That
Today That day
Here There
Last week/Last month/ Last year The previous week/month/year
Next day/Next week /Next month/Next year The following day/week/month/year
Tomorrow The following day/The next day
Yesterday The previous day/The day before

Chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp với câu

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp chúng ta cần quan tâm đến dạng của câu trực tiếp để có thể chuyển đổi đúng nhất, nhìn chung có 3 loại câu cơ bản là câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu cảm thán

Câu hỏi từ trực tiếp sang gián tiếp

  • Với câu hỏi bắt đầu bằng các trợ đồng từ, ta thêm if/whether
  • Với câu hỏi who, what, when, where, how, why, whom, which thì sẽ được giữ nguyên
  • Một số dạng đặc biệt với shall/would, will/would.

chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp với các loại câu thông thường

Câu mệnh lệnh từ trực tiếp sang gián tiếp

Ví dụ 1: “Listen to me, please!” he said -> He asked me to listen to her

Ví dụ 2: “Keep quiet!” she said -> She told to me to keep quiet

Câu cảm thán từ trực tiếp sang gián tiếp

Ví dụ 1: “What a beautiful dress” he said -> She exclaimed that the dress was lovely

Trên đây là một số thông tin hữu ích về cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp cũng như cấu trúc và bài tập, hi vọng đã đem đến cho bạn những kiến thức hữu ích. Nếu có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến bài viết cách chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp, mời bạn để lại nhận xét bên dưới để chúng mình cùng trao đổi thêm nhé!

Xem thêm >>> Phó từ trong tiếng anh ký hiệu là gì? Phân loại trạng từ phó từ

Xem thêm >>> Cách đọc nối âm và nuốt âm trong tiếng Anh theo giọng Anh Mỹ

Xem thêm >>> Cách phát âm s es ed trong Tiếng Anh

2.6/5 - (5 bình chọn)
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *