Giá trần chứng khoán là gì? Muốn trở thành nhà đầu tư chứng khoán xuất sắc, trước tiên bạn cần có cho mình những hiểu biết nhất định về lĩnh vực này bao gồm các loại chứng khoán, giá cả và cách thức mua bán. Hãy cùng dinhnghia.vn đi tìm hiểu về Giá trần chứng khoán cũng như làm thế nào để tính được giá trần chứng khoán trong bài viết sau:

1. Giá trần chứng khoán là gì?

Giá trần chứng khoán chính là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch. Theo đó, nhà đầu tư không thể mua cao hơn mức giá trần được niêm yết trên sàn giao dịch.

Nhà đầu tư chỉ có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán giới hạn trong mức giá trần được đưa ra. Nếu đặt ngoài mức giá trần hệ thống sẽ báo lỗi và nhà đầu tư sẽ không đặt được.

Mỗi một sàn giao dịch sẽ đưa ra các mức giá trần chứng khoán khác nhau và mỗi loại cổ phiếu sẽ có mức giá trần riêng biệt.

Giá trần chứng khoán là gì?
Giá trần chứng khoán là gì?

Chỉ số giá trần chứng khoán được thể hiện rõ trên bảng giá giao dịch chứng khoán. Việc đưa ra mức giá trần trong chứng khoán là nhằm tránh hiện tượng thao túng, đẩy giá cổ phiếu quá cao hoặc bán tháo quá thấp giá cổ phiếu trong một phiên.

2. Làm thế nào để tính giá trần chứng khoán

Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tính được giá trần chứng khoán. Giá trần chứng khoán được tính toán dựa trên giá tham chiếu và biên độ dao động của các sàn. Cách tính cụ thể như sau:

Giá trần = Giá tham chiếu x (1 + Biên độ dao động)

Trong đó:

  • Giá tham chiếu: Được hiểu là giá đóng cửa (giá thực hiện của lần khớp lệnh cuối cùng) của ngày giao dịch trước đó. Mỗi sàn giao dịch sẽ có cách tính giá tham chiếu khác nhau. Cụ thể:
  • Sàn giao dịch HOSE (Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM): Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó (trừ các trường hợp đặc biệt).
  • Sàn HNX: Giá tham chiếu được xác định bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch liền kề trước đó (trừ các trường hợp đặc biệt).
  • Sàn UPCOM: Giá tham chiếu là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó (trừ các trường hợp đặc biệt).
  • Biên độ dao động: Chính là số phần trăm của giá cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm trong 1 phiên giao dịch. Trong chứng khoán, mỗi một sàn giao dịch sẽ có quy định riêng về biên độ dao động. Bạn có thể tham khảo biên độ dao động của 3 sàn chứng khoán sau đây:
Biên độ dao động (%)
HOSE HNX UPCOM
Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đống, Chứng chỉ quỹ ETF 7 10 15
Cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên và cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại 20 30 40
Trái phiếu Không quy định Không quy định Không quy định
Trường hợp trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu trong ngày giao dịch không hưởng quyền Không quy định 30 Không quy định

Để hiểu rõ về cách tính giá trần chứng khoán, chúng tôi đưa ra một ví dụ sau:

Mã chứng khoán A có giá tham chiếu được niêm yết trên sàn giao dịch HNX là 23.5 (tương đương 23.500 đồng/cổ phiếu). Biên độ giao động 10% . Giá trần của chứng khoán A được tính như sau: Giá trần = 23.5 + (10% * 23.5) = 25.85

Như vậy nhà đầu tư chứng khoán chỉ được đặt lệnh giao dịch trong khoảng giá đến 25.850 đồng/cổ phiếu. Không được vượt quá mức giá này.

Hay cổ phiếu BVH ở sàn giao dịch HOSE có giá tham chiếu là 79.0 (79.000 đồng/cổ phiếu). Biên độ dao động của sàn HOSE là 7%. Áp dụng công thức, bạn sẽ tính được giá trần là: 79.0*(1+7%) = 84.53 (84.530 đồng/cổ phiếu).

Lưu ý: Đối với bảng giá trên sàn HOSE mức giá trần chứng khoán sẽ có một số điều chỉnh cho những trường hợp đặc biệt. Cụ thể như sau:

  • Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF có mức giá trần khi điều chỉnh biên độ dao động + 7% nhưng giá trần vẫn bằng mức giá tham chiếu thì sẽ điều chỉnh: Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá
  • Trường hợp giá trần của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ ETF sau khi điều chỉnh theo cách trên bằng không (0), giá trần sẽ được điều chỉnh:  Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá

3. Các quy định về giá trần trong chứng khoán

Trên bảng giá chứng khoán tại các sàn giao dịch, các mức giá được quy định bằng màu sắc nhằm giúp nhà đầu tư dễ dàng phân biệt. Đối với giá trần chứng khoán, theo quy định của sàn HOSE và HNX, giá trần sẽ được niêm yết màu tím.

Ngoài ra, tại một số công ty chứng khoán, các nhà đầu tư có thể đọc được giá trần bằng cách nhìn vào ký hiệu. Theo đó, giá trần sẽ được thêm ký hiệu CE (celling), giá sàn được thêm ký hiệu FL (floor) bên cạnh.

Đặc biệt trong chứng khoán, giá trần được áp dụng quy tắc làm tròn nhằm giải quyết vấn đề khi giá tham chiếu nhân với biên độ dao động đa phần cho ra số lẻ.

4. Quy tắc làm tròn giá trần giá sàn và biên độ dao động

Theo quy định thì biên độ dao động của sàn HOSE, HNX và UpCom lần lượt là 7%, 10% và 15%. Vấn đề là khi Giá tham chiếu nhân với biên độ dao động đa phần là sẽ ra số lẻ. Vậy nên chúng ta có quy tắc làm tròn để xử lý vấn đề này.

Chúng ta cùng xem một ví dụ cụ thể. Cổ phiếu BVH trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 79.80.

Biên độ dao động của sàn HOSE là 7% tương đương với 5,586. Theo cách tính lý thuyết thì giá trần là 79.80*(1+7%) = 85.386 và giá sàn là 79.80*(1-7%) = 74.214

Giá cổ phiếu BVH lớn hơn 50,000đ nên bước giá mỗi lần nhảy phải chia hết cho 100. Giá trần và giá sàn cũng không ngoại lệ.

Quy định biên độ dao động 3 sàn lớn
Quy định biên độ dao động 3 sàn lớn

Hai giá trị 5.500 và 5.600 là 2 giá trị gần với 5.586 nhất và thỏa mãn chia hết cho 100. Một quy định nữa là giá trị biên độ dao động làm tròn không được lớn hơn giá trị ban đầu. Vậy chỉ có giá trị 5,500 là thích hợp nhất.

Vậy giá trần của cổ phiếu BVH là 79.80+5.500 = 85.3 và giá sàn là 79.80-5.500 = 74.3. Chúng ta thấy hoàn toàn khớp với bảng giá điện tử như trên.

Lưu ý: Cần nhớ những quy tắc làm tròn giá trị biên độ dao động sau:

  • Giá trị biên độ phải phù hợp với quy định bước giá chia hết.
  • Giá tri biên độ làm tròn phải bé hơn giá trị biên độ lý thuyết khi nhân với % biên độ theo quy định của từng sàn.

5. Phân biệt giá trần và giá sàn trong chứng khoán

Trên bảng giá chứng khoán tại các sàn giao dịch, giá trần và giá sàn là hai chỉ số giá quan trọng bên cạnh giá tham chiếu mà nhà đầu tư cần nắm được. Tuy nhiên, không ít người mới chơi chứng khoán sẽ có sự nhầm lẫn giữa hai thuật ngữ này. Bảng sau sẽ giúp bạn nắm rõ cũng như phân biệt giá trần và giá sàn trong chứng khoán.

Tiêu chí phân biệt Giá trần Giá sàn
Khái niệm Giá trần là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch. Giá sàn chứng khoán là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch
Công thức tín Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + biên độ dao động). Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – biên độ dao động).
Quy định về màu sắc Giá trần được thể hiện bằng màu tím trên bảng giá Giá sàn được thể hiện bằng màu xanh da trời trên bảng giá

Có thể thấy giá trần là chỉ số quan trọng thể hiện trên sàn giao dịch chứng khoán, giúp nhà đầu tư đưa ra các lệnh mua – bán chứng khoán phù hợp. Qua đó loại bỏ những rủi ro có thể xảy ra. Hy vọng với các thông tin trên, bạn đã nắm rõ về giá trần chứng khoán, cách tính giá trần cũng như cách đọc giá trần trên các sàn chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Giá trần chứng khoán là gì? Cách tính giá trần chứng khoán chi tiết nhất mà Dinhnghia.vn tổng hợp được. Chúc các bạn đầu tư thành công.

 

5/5 - (1 bình chọn)
Please follow and like us: