liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11 và hình ảnh minh họa

Công cuộc Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11 đã đặt được nhiều thành tựu nhất định, đưa nước Nga trở thành một cường quốc công nghiệp trên thế giới kể từ sau thành công của cách mạng tháng 10. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chuyên đề này, bài viết sau đây của DINHNGHIA.VN sẽ khái quát về quá trình Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11.

Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 – 1925)

Trước khi bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở liên xô (1925-1941) thì chủ nghĩa xã hội liên xô đã có những bước đầu khôi phục nền kinh tế xóa bỏ tàn dư do chiến tranh để lại.

Chính sách kinh tế mới

Hoàn cảnh lịch sử

 • Sau 7 năm chiến tranh triền miên, nền kinh tế nước Nga bị tàn phá nghiêm trọng, sản lượng nông nghiệp chỉ bằng một nửa so với trước chiến tranh, sản lượng công nghiệp chỉ còn 1/7, đồng ruộng, đất đai bị bỏ hoang, nạn đói kéo dài
 • Tình hình chính trị không ổn định, lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá
 • Chính sách cộng sản thời chiến lạc hậu kìm hãm kinh tế
 • Nước Nga Xô viết khủng hoảng nghiêm trọng, nhân dân bất bình

Do đó, tháng 3/1921 Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách Kinh tế mới (viết tắt NEP) được đề xướng bởi Lê-nin

Nội dung của chính sách kinh tế mới

 • Nông nghiệp: thực hiện thu thuế lương thực thay vì trưng thu lương thực thừa
 • Công nghiệp: Khôi phục công nghiệp nặng, tư nhân xây dựng nhiều xí nghiệp có quy mô nhỏ, dưới 20 công nhân. Khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nước Nga, nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ đạo

Có thể thấy, nội dung của chính sách kinh tế mới từng bước chuyển từ nền kinh tế nhà nước độc quyền sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần chịu sự quản lý của nhà nước

Tác dụng và ý nghĩa của chính sách kinh tế mới

 • Đưa nền kinh tế nước Nga Xô viết vượt qua khó khăn, khôi phục nền kinh tế quốc dân
 • Là bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa

Chính sách kinh tế mới là một bước lùi cần thiết để giúp Liên Xô vượt qua những khó khăn, tạo nên một tiền đề vững chắc để xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê- vích và Lê nin.

liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11 và hình ảnh minh họa

Liên bang Xô viết thành lập

Sau khi Xô Viết được giải phóng, công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa trở nên rất khó khăn khi những tàn dư chiến tranh và chế độ cũ vẫn còn đeo bám. Bên cạnh đó, các âm mưu của xâm lược của đế quốc đặt ra nhiều thách thức đối với chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều này đòi hỏi nhân dân trên toàn nước Xô viết phải liên kết với nhau để có thể xây dựng phát triển kinh tế, vừa củng cố chính trị quốc gia. Chính vì thế mà tháng 12/1992, Liên Bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập

Ban đầu 4 nước cộng hòa là Nga, Ukraina, Bêlôruxia và Zakapkazơ (Azecbaijan, Acmênia, Gruzia), đến năm 1940 có thêm 11 nước.

Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11

Sau khi xây dựng chính sách kinh tế mới nền đã tạo nên tiền để Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11, thông qua những kế hoạch 5 năm Liên Xô đã đạt được những thành tự nhất định trên tất cả các lĩnh vực kinh tế và ngoại giao.

Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở liên xô về kinh tế – xã hội

Thực trạng đất nước sau công cuộc khôi phục kinh tế

 • Sau công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước có nền nông nghiệp lạc hậu, khoa học kỹ thuật bị lệ thuộc nước ngoài.
 • Các ngành công nghiệp nặng vẫn chưa được coi trọng và phát triển
 • Nạn mù chữ đang là vấn đề nhức nhối của toàn dân Xô viết
 • Nước Nga đang dần đứng trước vòng vây cô lập của chủ nghĩa đế quốc

Do vậy, Đảng Cộng sản đã đề ra nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với mục tiêu đưa Liên Xô trở thành nước công nghiệp có những ngành công nghiệp trọng điểm; đồng thời phát triển văn hóa xã hội, thực hiện chính sách ngoại giao khu vực và trên toàn thế giới.

Những thành tựu đạt được sau công cuộc Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11

Để liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 8 thành công, Đảng và nhà nước đã vạch ra những  mục tiêu dài hạn, kế hoạch năm năm lần thứ nhất 1928 – 1932) và kế hoạch năm năm lần thứ  hai (1933 – 1937). Hai kế hoạch này, đều được hoàn thành trước thời hạn và đem lại những thành tự nhất định:

 • Ưu tiên, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng: chế tạo máy móc, ngành công nghiệp quốc phòng
 • Về công nghiệp: Ưu tiên, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng: chế tạo máy móc, ngành công nghiệp quốc phòng ->  đến năm 1937 sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.
 • Nông nghiệp: ưu tiên tập thể hóa nông nghiệp, đưa 93% số hộ nông dân và 90% diện tích đất canh tác vào nền nông nghiệp tập thể hóa, triển khai quy mô sản xuất  lớn và cơ giới hoá
 • Văn hóa – giáo dục: xóa nạn mù chữ, phát triển mạng lưới giáo dục phổ thông, phổ cập tiểu học trên khắp cả nước, phổ cập trung học cơ sở ở thành phố.
 • Xã hội: cơ cấu giai cấp xã hội thay đổi, các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn 2 giai cấp lao động (công nhân, nông dân) và tri thức xã hội chủ nghĩa

Năm 1937, Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, đến tháng 6/1941 Liên Xô bị Đức tấn công làm công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bị gián đoạn, toàn dân Liên Xô tập trung đánh đuổi đế quốc bảo vệ đất nước.

liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11 và hình ảnh thực tế

Một số đánh giá của em về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở liên xô

Mặc dù còn có những hạn chế song công cuộc Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11 đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong đó thành tựu lớn nhất của liên xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941 là đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp lớn nhất Châu Âu, lớn thứ 2 thế giới (sau Mỹ)

Quan hệ ngoại giao của Liên Xô

Không chỉ phát triển nền kinh tế trong nước, công cuộc Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11 đã giúp Nga phá bỏ rào cản chủ các nước tư bản, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều cường quốc trên thế giới

 • Nhà nước Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước châu Á, châu Âu.
 • Phá bỏ rào cản, cô lập kinh tế ngoại giao của các nước đế quốc
 • Chỉ trong vòng 4 năm từ 1922 – 1925, Liên Xô đã được các cường quốc tư bản như Anh, Đức, Ý, Nhật công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao
 • Với chính sách mở cửa, Liên Xô đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 20 quốc gia
 • Năm 1933, Hoa Kỳ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

Để phục hồi những tổn thất sau chiến tranh và bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đặt ra rất nhiều khó khăn đối với Liên Xô. Tuy nhiên với những chủ trương đúng đắn, công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trên đây, là những thông tóm tắt liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội, hy vọng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của bạn. Nếu có thắc mắc về bài viết Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11 hãy để lại bình luận để DINHNGHIA.VN hỗ trợ giải đáp cho bạn nhé.

Xem thêm >>> Hiệp định Pa-ri: Nguyên nhân, Nội dung và Ý nghĩa

Rate this post
Please follow and like us:

Comments

 1. Pingback: Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất – Lịch Sử 11

 2. Pingback: Chiến tranh thế giới thứ 2 Lịch sử 11: Nguyên nhân, Diễn biến và Hậu quả

 3. Pingback: Phong trào công nhân quốc tế: Nguyên nhân, Diễn biến, Kết quả, Ý nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *