Còn được gọi là lãi thuần, lợi nhuận thuần là một chỉ số quan trọng để doanh nghiệp biết được thu về lợi nhuận bao nhiêu sau một chu kỳ hoạt động. Vậy lợi nhuận thuần là gì? Tính lợi nhuận theo công thức nào? Câu trả lời sẽ có trong những thông tin dưới đây.

1. Lợi nhuận thuần là gì? 

Lợi nhuận thuần (lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh) là phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các chi phí liên quan đến giá sản phẩm, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác trong kỳ báo cáo từ lợi nhuận gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ.

Đây là một chỉ số phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong các kỳ báo cáo. Cụ thể, hơn, lợi nhuận thuần là khoản lợi nhuận được thu từ hoạt động kinh doanh thuần của công ty. Nó là khoảng chênh lệch của doanh thu thu được đã trừ đi toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ, trong đó có cả giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được.

Nhìn chung, có thể hiểu lợi nhuận thuần vẫn là lợi nhuận mà doanh nghiệp có được sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phí phát sinh khi tạo ra doanh thu.

2. Công thức tính lợi nhuận thuần

Nếu không nắm chắc công thức, nhiều người có thể nhầm lẫn công thức tính lợi nhuận thuần với lợi nhuận ròng. Cùng tham khảo công thức tính lợi nhuận thuần cụ thể như sau:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán + (doanh thu hoạt động tài chính – chi phí tài chính) –  Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Hoặc có thể tính theo công thức: Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần – Giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được trong kỳ

Doanh thu thuần là khoản doanh thu mà doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên thị trường sau khi đã trừ đi toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình phục vụ hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ như thuế tiêu thụ đặc biệt, chiết khấu thương mại, giảm giá bán, hàng bán bị trả lại hay thuế xuất nhập khẩu.

Doanh thu hoạt động tài chính gồm việc lãi cho thuê tài chính, các khoản thu từ cổ tức,tiền bản quyền, tiền lãi từ việc cho vay vốn, lợi nhuận được chia trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá vốn hàng bán có thể được hiểu là toàn bộ khoản chi phí đã đầu tư để tạo nên sản phẩm của doanh nghiệp. Đối với giá vốn hàng bán, chi phí liên quan bao gồm chi phí vận chuyển hàng hóa, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tạo ra sản phẩm, chi phí để trả lương cho lực lượng nhân sự trong dây chuyền sản xuất.

Còn chi phí tài chính được hiểu là khoản chi phí chi trả cho hoạt động trong lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp.

3. Ý nghĩa của lợi nhuận thuần

Đối với doanh nghiệp, lợi nhuận giúp họ có thể theo dõi tình hình kinh doanh của mình dễ dàng hơn. Thông qua các số liệu này, các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ nắm bắt được tình hình của doanh nghiệp mình đang phát triển theo chiều hướng nào, liệu có dấu hiệu tụt dốc hay không. Từ đó, họ có thể kịp thời thay đổi chiến lược, đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp để cải thiện hiệu quả hoạt động.

Đối với các cổ đông là chủ sở hữu doanh nghiệp, họ có thể xem xét và phân tích bản báo cáo tài chính nhanh chóng thông qua lợi nhuận thuần, từ đó đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình. Lợi ích của cổ đông của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng trong trường hợp cổ phần của doanh nghiệp không thể đảm bảo đủ lợi nhuận thuần và giá trị lợi tức từ cổ phần có thể giảm. Bởi vậy, lợi nhuận thuần đặc biệt có ý nghĩa với cổ đông.

Bên cạnh đó, chỉ số lợi nhuận thuần cũng là một cơ sở dữ liệu để giới đầu tư nghiên cứu, so sánh các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực trên thị trường. Từ đó, họ có thể đoán được triển vọng của doanh nghiệp mà họ đang có ý định đầu tư: Liệu có thặng dư nhiều không? Dựa vào lợi nhuận thuần, nhà đầu tư cũng có thể dự đoán được  chi phí cần bỏ ra hay góp vốn vào một doanh nghiệp.

4. Giải pháp tối ưu hóa lợi nhuận thuần

  • Tối đa hóa lợi nhuận theo nguyên tắc thu chi

Tăng thu, giảm chi là một cách để tối ưu lợi nhuận. Tuy nhiên, không thể hiểu một cách đơn giản là giảm chi phí bởi không đầu tư sẽ không có thu về. Nhà quản trị cần phân biệt giữa đầu tư và những khoản chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đánh giá hiệu quả đầu tư và lợi nhuận. Về cơ bản, doanh nghiệp cần đảm bảo thu chi một cách có kế hoạch, và cân đối.

  • Nguyên tắc doanh thu lớn hơn chi phí

Doanh thu luôn phải cao hơn chi phí thì kinh doanh mới có lãi, điều này cũng có nghĩa là nguồn thu phải nhiều hơn so với vốn bỏ ra. Để đảm bảo thu chi, doanh nghiệp cần kiểm soát và cập nhật công nợ thường xuyên, xử lý nợ chặt chẽ, triệt để, tránh việc mất khả năng thanh toán. Ngoài ra, cũng cần kiểm soát hàng tồn kho, tăng cường khả năng xoay vòng vốn lưu động, lên kế hoạch thu trả nợ rõ ràng cũng như kế hoạch tài chính để kiểm soát dòng tiền.

  • Đảm bảo lưu thông dòng tiền

Việc lập kế hoạch tài chính là rất quan trọng đối với doanh nghiệp vì nó liên quan đến mục tiêu tài chính cũng như cách dùng các nguồn lực để đạt được mục tiêu. Người đứng đầu sẽ dự báo doanh thu và chi phí trong tương lai thông qua báo cáo tài chính trong quá khứ.

  • Tìm đến sự hỗ trợ từ công cụ quản trị tài chính

Các doanh nghiệp không nên chỉ sử dụng duy nhất phần mềm kế toán. Thay vào đó, họ cũng nên tìm đến sự trợ giúp từ các công cụ quản trị tài chính cũng như phần mềm tích hợp quản lý tổng thể để quản trị các vấn đề về tài chính một cách tốt hơn.

Bài viết này đã mang đến những thông tin cơ bản nhất xoay quanh câu hỏi lợi nhuận thuần là gì. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm lợi nhuận, vai trò – ý nghĩa cũng như công thức tính chỉ số này. 

5/5 - (1 bình chọn)
Please follow and like us: