Pháp luật là gì là khái niệm đã quá quen thuộc nhưng không phải ai cũng nắm rõ bản chất, vai trò và các đặc trưng của pháp luật. Tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu được những thông tin cơ bản nhất liên quan đến pháp luật.

1. Pháp luật là gì?

Pháp luật là một hệ thống về các quy tắc xử sự được đặt ra bởi Nhà Nước, có tính xác định chặt chẽ về hình thức, tính quy phạm phổ biến và tính bắt buộc chung. Được là công cụ hữu hiệu quản lý mọi vấn đề trong xã hội, pháp luật là phương tiện quan trọng để người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp nắm quyền lực Nhà nước và được Nhà nước đảm bảo thực hiện để điều chỉnh các quan hệ trong xã hội.

2. Vai trò của pháp luật

Pháp luật đóng vai trò quan trọng đối với Nhà nước, người dân và toàn thể xã hội nói chung. 

Đối với nhà nước, pháp luật chính là công cụ hữu hiệu để quản lý mọi vấn đề trong xã hội. Theo đó, người dân khi không chấp hành hoặc chấp hành sai các quy định của pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.

Đối với công dân, pháp luật là phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ. Và đối với xã hội, pháp luật đảm bảo sự vận hành, tạo lập và duy trì sự bình đẳng trong xã hội.

3. Các đặc trưng của pháp luật

Ba đặc trưng cơ bản của pháp luật bao gồm:

  • Tính quy phạm phổ biến: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng ở nhiều nơi, nhiều lần đối với tất cả mọi người ở mọi lĩnh vực của cuộc sống.
  • Tính bắt buộc chung: Pháp luật được ban hành và đảm bảo thực hiện bởi Nhà nước thông qua sức mạnh quyền lực. Đây là quy định bắt buộc với tất cả tổ chức, cá nhân, cần phải xử sự theo quy định của pháp luật, nếu không sẽ bị xử lý.
  • Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức: Pháp luật có hình thức thể hiện là các văn bản chứa các quy phạm pháp luật được xác định chặt chẽ về mặt hình thức, văn phong diễn đạt phải chính xác. Trong Hiến pháp hoặc luật, cơ quan ban hành văn bản và hiệu lực của văn bản được quy định một cách chặt chẽ.

4. Các hình thức thực hiện pháp luật

  • Sử dụng pháp luật: Đây là một hình thức thực hiện pháp luật, ở đó chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình. Các quy phạm pháp luật quy định về các quyền và tự do dân chủ của công dân được thực hiện qua hình thức này.
  • Tuân thủ pháp luật: Ở hình thức thực hiện pháp luật này, các chủ thể pháp luật kiềm chế, không làm những hoạt động mà pháp luật không cho phép. Theo đó, các quy phạm pháp luật cấm đoán được thực hiện ở hình thức này.
  • Thi hành pháp luật: Ở hình thức thi hành pháp luật, các chủ thể pháp luật sẽ thực hiện nghĩa vụ pháp lý bằng hành động tích cực.
  • Áp dụng pháp luật: Nhà nước sẽ thông qua các cơ quan nhà nước hoặc nhà chức trách có thẩm quyền thực hiện quy định của pháp luật. Nhà nước cũng có thể tự mình dựa theo các quy định của pháp luật nhằm tạo ra những quyết định làm thay đổi, phát sinh, đình chỉ hay dừng những quan hệ pháp luật cụ thể.

Bài viết trên đây đã cung cấp thông tin cơ bản nhất xoay quanh chủ đề pháp luật là gì. Hy vọng nó đã giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu về pháp luật.

Rate this post
Please follow and like us: