Phương pháp bảo toàn e là gì? Định luật bảo toàn electron

Số lượt đọc bài viết: 40.614 Phương pháp bảo toàn e cũng như các dạng bài tập liên quan là một trong những kiến thức trọng tâm của hóa học 10. Vậy phương pháp bảo toàn e là gì? Các dạng bài tập định luật bảo toàn electron?… DINHNGHIA.VN sẽ giúp bạn giải đáp những […]

Read More
lý thuyết về nhóm halogen

Halogen là gì? Tìm hiểu lý thuyết và bài tập nhóm halogen

Số lượt đọc bài viết: 3.369 Khái quát về nhóm Halogen là bài học 21 trong chương trình hóa học 10. Vậy cụ thể halogen là gì? Cần nắm vững kiến thức như nào về nhóm halogen? Vị trí và đặc điểm nhóm halogen?… Bài viết dưới đây của DINHNGHIA.VN sẽ giúp bạn tổng hợp […]

Read More