Cảm nhận bức tranh thiên nhiên Tràng giang của Huy Cận

Số lượt đọc bài viết: 11.062 Phân tích và cảm nhận bức tranh thiên nhiên Tràng giang trong thơ của Huy Cận để thấy đây là một bức họa đẹp mà buồn. Tác phẩm được kiến tạo bởi tâm hồn nhạy cảm của thi nhân cùng với tình yêu đất nước và thiên nhiên sâu […]

Read More