Đặc điểm, Ý nghĩa và Vai trò của phong trào Tây Sơn

Số lượt đọc bài viết: 45.583 Phong trào Tây Sơn là phong trào khởi nghĩa nông dân được lãnh đạo bởi Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Vai trò của phong trào Tây Sơn đã lập ra triều đại Tây Sơn, giúp nước ta đi đến gần hơn việc thống nhất dân tộc sau hàng […]

Read More

Lịch sử Trung Quốc thời phong kiến – Bài 5 Lịch sử 10

Số lượt đọc bài viết: 4.267 Nhà nước phong kiến Trung Quốc là điển hình cho thể chế quân chủ chuyên chế ở Phương Đông. Lịch sử Trung Quốc thời phong kiến được hình thành từ rất sớm và tồn tại trong thời gian rất dài, là thời kỳ sản sinh ra nhiều công trình […]

Read More

Cách mạng công nghiệp ở châu Âu – Lịch sử 10 Bài 32

Số lượt đọc bài viết: 16.152 Cách mạng công nghiệp ở châu Âu có tác động sâu rộng đến đời sống con người cũng như hình thái kinh tế – xã hội ở các nước tư bản. Để tìm hiểu rõ hơn về thành tự và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp ở […]

Read More