Đặc điểm, Ý nghĩa và Vai trò của phong trào Tây Sơn

Số lượt đọc bài viết: 45.275 Phong trào Tây Sơn là phong trào khởi nghĩa nông dân được lãnh đạo bởi Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Vai trò của phong trào Tây Sơn đã lập ra triều đại Tây Sơn, giúp nước ta đi đến gần hơn việc thống nhất dân tộc sau hàng […]

Read More