Tìm hiểu quá trình phiên mã trong phân tử ADN

Số lượt đọc bài viết: 17.048 Quá trình phiên mã diễn ra trong các phân tử ADN. Đây là quá trình khép kín và có quy trình phức tạp. Vậy quá trình phiên mã là gì? Dịch mã là gì? So sánh phiên mã và dịch mã? Mối liên hệ ADN – mARN – protein […]

Read More