công thức tính diện tích tam giác trong không gian oxyz và hình minh họa

Tính diện tích tam giác trong không gian Oxyz

Số lượt đọc bài viết: 63.328 Tính diện tích tam giác trong không gian Oxyz như nào? Công thức tính diện tích tam giác trong không gian? Lý thuyết cơ bản và các dạng bài tập liên quan đến tính diện tích tam giác trong không gian? Trong phạm vi bài viết dưới đây, hãy […]

Read More

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn và Các dạng bài tập

Số lượt đọc bài viết: 15.158 Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm trên đường tròn Tiếp tuyến của đường tròn tại điểm thuộc đường tròn (C) có phương trình: Nếu phương trình đường tròn (C) được biểu diễn dưới dạng: thì phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) là: Ví dụ […]

Read More