Số phức là gì? Modun số phức? Bài tập công thức số phức

Số lượt đọc bài viết: 62.956 Số phức là gì? Ứng dụng của số phức như nào? Kiến thức về các phép toán số phức? Thế nào là số phức nghịch đảo, số phức liên hợp?… Trong nội dung bài viết dưới đây, DINHNGHIA.VN sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về chủ đề số […]

Read More

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn và Các dạng bài tập

Số lượt đọc bài viết: 20.886 Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm trên đường tròn Tiếp tuyến của đường tròn tại điểm thuộc đường tròn (C) có phương trình: Nếu phương trình đường tròn (C) được biểu diễn dưới dạng: thì phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) là: Ví dụ […]

Read More