phân tích 12 câu đầu bài trao duyên và hình ảnh minh họa

Phân tích 12 câu đầu bài Trao duyên của Nguyễn Du HAY NHẤT!

Số lượt đọc bài viết: 3.179 Phân tích 12 câu đầu bài Trao duyên của Nguyễn Du để thấy sự thông minh, khéo léo của nàng Kiều. Bên cạnh đó cũng thấy được tấm lòng thủy chung son sắt của Thúy Kiều cũng như sự hiếu thảo của nàng với cha mẹ. Không những thế, […]

Read More
cảm nhận trao duyên trong truyện kiều của nguyễn du

Cảm nhận Trao duyên – Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Số lượt đọc bài viết: 6.096 Cảm nhận Trao duyên trong tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du để thấy tiếng kêu đau thương cùng tâm trạng xé lòng của nàng Kiều khi vì chữ hiếu mà đành lỗi hẹn với chữ tình. Bên cạnh đó, khi cảm nhận Trao duyên cũng […]

Read More