nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đàn ghita của lorca

Phân tích và Soạn bài Đàn ghita của Lorca – Ngữ Văn 12

Số lượt đọc bài viết: 987 Đàn ghita của Lorca là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Thanh Thảo. Bài thơ thể hiện hình ảnh người kỵ sĩ văn chương cô độc phải đối mặt trước cái chết oan khuất và từ đó giúp xây dựng nên một hình tượng bi […]

 
Read More