Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân

Số lượt đọc bài viết: 4.186 Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân sẽ cho người đọc thấy được tình yêu quê hương đất nước của những người nông dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nhân vật chính là […]

Read More