tỉ khối của chất khí và sự so sánh cụ thể

Khi nghiên cứu tính chất của các chất khí chúng ta thường băn khoăn làm sao biết một chất khí nặng hay nhẹ? Vì vậy, định nghĩa tỉ khối của chất khí được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt các em học sinh khi mới tiếp xúc với môn hóa học. Hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu về tỉ khối của chất khí là gì qua bài viết dưới đây nhé!

Tỉ khối của chất khí là gì?

Khái niệm tỉ khối của chất khí

Tỉ khối là khái niệm chỉ sử dụng cho chất khí. Nó là công thức xác định phân tử khối của chất A so với chất B xem A nặng hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần. Đây cũng chính là ý nghĩa tỉ khối của chất khí được nhiều người quan tâm.

Công thức tỉ khối của chất khí

\(d_{A/B}=\frac{M_{A}}{M_{B}}\)

Trong đó: \(d_{A/B}\): tỉ khối của khí A đối với khí B

\(M_{A}\): khối lượng mol của khí A

\(M_{B}\): khối lượng mol của khí B

tỉ khối của chất khí và hình ảnh minh họa

Khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B.

\(d_{A/B}=\frac{M_{A}}{M_{B}}\)

Hoặc ngược lại, để biết khí B nặng hay nhẹ hơn A bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí B so với khí A:

\(d_{A/B}=\frac{M_{B}}{M_{A}}\)

Thí dụ: Muốn biết khí oxi nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

\(d_{O_{2}/H_{2}}=\frac{M_{O_{2}}}{M_{H_{2}}}\)= \(\frac{32}{2}\)=16

Vậy khí oxi nặng hơn khí hidro 16 lần.

tỉ khối của chất khí và sự so sánh cụ thể

Khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

Trong không khí để đơn giản ta xem chứa 80% khí nito và 20% khí oxi. Khối lượng mol của không khí (tức là một mol không khí) được tính bằng khối lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

\(M_{kk}\) = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) \(\approx\) 29 (g/mol)

Vậy để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ta so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của không khí (=29g/mol)

\(d_{A/kk}=\frac{M_{A}}{29}\)

\(d_{A/kk}: tỷ khối của chất khí A so với không khí

Thí dụ: Khí hidro nhẹ hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

[latex]d_{H_{2}/kk}=\frac{M_{H_{2}}}{29}=\frac{2}{29}\approx 0,07\)

Vậy khí hidro nhẹ hơn không khí 0,07 lần

Hay không khí nặng hơn khí hidro 14,5 lần

tỉ khối của chất khí và so sánh tỉ khối giữa khí a và không khí

Vận dụng giải bài tập SGK về tỷ khối chất khí:

Bài tập 2/68SGK: Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

  1. a) Có tỉ khối đối với khí oxi là : 1,375;   0,0625
  2. b) Có tỉ khối so với không khí là:2,207;   1,172

Giải: a) Gọi khí cần tìm là A, khối lượng mol của A là \(M_{A}\).

Tỉ khối của khí A đối với khí oxi là 1,375, theo công thức tỉ khối A so với B ta có:

1,375=\(\frac{M_{A}}{32}\)

\(\Rightarrow\) \(M_{A}\)=1,375 x 32=44

\(\Rightarrow\) A là khí cacbonic (\(M_{CO_{2}}\)=44)

Tương tự với các ý còn lại.

Bài tập 3/68SGK:

Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm): khí hidro, khí clo, khí cacbon dioxit, khí metan bằng cách:

  1. a) Đặt đứng bình
  2. b) Đặt ngược bình

Giải thích việc làm này.

Giải: Trước tiên ta phải tính được tỉ khối mol của các chất trên so với không khí bao gồm hai loại: Khí nhẹ hơn không khí và khí nặng hơn không khí.

Khí nào nặng hơn không khí thì thu khí bằng cách đặt đứng bình. Lúc này, khí cần thu đi vào bình sẽ ở dưới đáy, không khí ở phía trên. Dần dần khí cần thu sẽ đẩy hết không khí ra ngoài bình.

Khí nhẹ hơn không khí thì thu bằng cách đặt ngược bình (úp bình). Khí cần thu sẽ ở nhẹ hơn nên ở trên, không khí ở dưới. Dẫn dần không khí sẽ thoát ra ngoài bằng miệng bình ở dưới.

tỉ khối của chất khí và bài tập cụ thể

Hy vọng qua bài viết bạn đã có thể nắm được tỷ khối của chất khí là gì và có thể hoàn thành vài bài tập cơ bản trong SGK. Nếu còn thắc mắc gì về bài viết tỉ khối của chất khí, bạn hãy để lại nhận xét bên dưới để chúng mình cùng trao đổi thêm nhé! 

Xem thêm >>> Khí CO2 là gì? Tính chất hóa học, Ứng dụng và Tác hại của khí CO2

Xem thêm >>> Mol là gì? Định nghĩa khối lượng mol và Công thức tính khối lượng mol

Rate this post
Please follow and like us:

Comments

  1. Pingback: Phản ứng oxi hóa khử là gì? Ví dụ phương trình phản ứng oxi hóa khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *