Khái niệm git rebase là gì được nhiều kỹ sư về IT rất mực quan tâm. Đến nay, vẫn có không ít người nhầm lẫn về cách dùng của Git Rebase. Cùng tìm hiểu những thông tin dưới đây để hiểu hơn về khái niệm này và nên sử dụng nó khi nào.

1. Git rebase là gì?

Git rebase là một chức năng có trong Git. Hiểu theo một cách đơn giản, chức năng này được dùng để nhập branch gần hoàn thiện vào branch gốc (branch master). Ngoài ra, có thể hiểu rebasing là một quá trình được triển khai nhằm chuyển đổi gốc 1 branch từ commit ban đầu đến commit khác.

Hoạt động này giống với việc bạn đã tạo nên một branch của mình từ commit hoàn toàn khác so với commit ban đầu. Dẫu vậy, khi thực hiện chức năng này, bạn phải nhớ vấn đề quan trọng rằng chúng sẽ sẽ tạo ra được các commit khác nhau dù các branch có thể giống nhau.

2. Khi nào nên sử dụng Git Rebase?

Tác dụng chính của git rebase là giúp các Developer có thể lưu trữ được lịch sử làm việc cho dự án của họ theo tuyến tính.

Chẳng hạn như bạn đang làm ở một branch feature, và khi đó sẽ có nhiều branch master có sự thay đổi và phát triển. Dù muốn cập nhật branch đang làm việc theo branch master, nhưng không lưu lại các thông tin cập nhật đó. Và đây chính là thời điểm bạn cần dùng đến chức năng Git Rebase. Git rebase tuyến tính và ít rẽ nhánh sẽ được thực hiện. Nhờ đó, các lập trình viên có thể thực hiện truy vết những sự thay đổi lớn một cách dễ dàng.

3. Sự khác nhau giữa Git Rebase tương tác và Git Rebase tiêu chuẩn

Git rebase bao gồm 2 chức năng là git rebase tiêu chuẩn và tương tác. Bạn sẽ vận dụng được loại git rebase phù hợp hơn nếu phân biệt được 2 chức năng này của git rebase.

Git rebase tương tác là khi git rebase chấp nhận đối số “– i”. Ở đây, đối số “i” là Interactive. Các lệnh được thực hiện sẽ chuyển sang chế độ tiêu chuẩn nếu không có đối số “i” này.

Khi đó, chế độ Git rebase tiêu chuẩn sẽ lấy những commit có trong branch đang làm việc tự động và đưa chúng lên đầu tiên. Sau khi hoàn tất, chức năng git rebase tiêu chuẩn sẽ thực hiện việc gộp chúng lại với nhau.

Git rebase tương tác không tự động di chuyển các commit tới base mới, sẽ cho phép các nhà Developer có cơ hội lựa chọn commits riêng biệt hơn. Nhờ quá trình này, các developer có thể dọn dẹp lịch sử và chỉnh sửa lịch sử gọn gàng hơn. Không chỉ xóa bỏ, chia tác, git rebase còn thực hiện chọn một chuỗi commit khác đang tồn tại nhằm giúp thực hiện quá trình dọn dẹp này.

Bên cạnh đó, chức năng git rebase tương tác khác với chức năng tiêu chuẩn ở chỗ có thể giúp bạn kiểm soát được tất cả lịch sử chỉnh sửa của dự án đó. Nhờ chức năng này, các developer cũng có thể tự do hơn khi được tùy ý để lịch sử chỉnh sửa của mình ở giai đoạn viết code. Bạn có thể quay trở lại dọn dẹp lịch sử này sau giai đoạn đó.

Rate this post
Please follow and like us: