Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên là gì? Lý thuyết toán lớp 6 lũy thừa số mũ tự nhiên? Cần ghi nhớ gì kiến thức chuyên đề về lũy thừa với số mũ tự nhiên? Công thức và bài tập lũy thừa số mũ tự nhiên như nào?… Trong bài viết dưới đây, DINHNGHIA.VN sẽ giúp bạn tổng hợp các nội dung về chủ đề này nhé!

Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa số mũ tự nhiên được hiểu là: Lũy thừa bậc \(n\) của \(a\) là tích của \(n\) thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng \(a\)

Công thức về lũy thừa với số mũ tự nhiên

\(a^{n}=a.a…..a\) (\(n\) thừa số \(a\)) \((n\neq 0)\)

\(a\) được gọi là cơ số

\(n\) là số mũ

\(a^{2}\) gọi là a bình phương ( hoặc bình phương của a)

\(a^{3}\) gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

\(a^{1}=a\)

\(a^{0}=1\)  \((n\neq 0)\)

Ví dụ:

\(3^{3}=3.3.3=27\)

\(3^{1}=3\)

\(3^{0}=1\)

lý thuyết về lũy thừa với số mũ tự nhiên

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta thực hiện giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ:

\(a^{m}.a^{n}=a^{m+n}\)

Ví dụ:

\(3^{2}.3^{4}=3^{2+4}=3^{6}\)

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta thực hiện giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ:

a^{m}:a^{n}=a^{m-n} (a\neq 0, m\geq n\geq0)

Ví dụ:

\(3^{5}:3^{4}=3^{5-4}=3^{1}=3\)

Lũy thừa của lũy thừa

\((a^{m})^{n}=a^{m.n}\)

\((3^{2})^{4}=3^{2.4}=3^{8}\)

Lũy thừa của một tích

\((a.b)^{m}=a^{m}.b^{m}\)

Ví dụ:

\((3.2)^{4}=3^{4}.2^{4}\)

Xem thêm >>> Lũy thừa là gì? Lũy thừa của một tích và Lũy thừa của lũy thừa

Bài tập lũy thừa với số mũ tự nhiên

Nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số

* Phương pháp giải: Áp dụng linh hoạt các công thức nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số ở trên

* Bài tập:Tính

 1. \(24.5^{5}+5^{2}.5^{3}\)
 2. \(125^{4}:5^{8}\)
 3. \(81.(27+9^{15}):(3^{5}+3^{32})\)

Cách giải:

 1. \(24.5^{5}+5^{2}.5^{3}=24.5^{5}+5^{5}=5^{5}(24+1)=5^{5}.25=5^{5}.5^{2}=5^{7}\)
 2. \(125^{4}:5^{8}=(5^{3})^{4}:5^{8}=5^{12}:5^{8}=5^{4}=625\)
 3. \(81.(27+9^{15}):(3^{5}+3^{32})=3^{4}.(3^{3}+3^{30}):[3^{5}(1+3^{27})]=3^{4}.3^{3}.(1+3^{27}):[3^{5}.(1+3^{27})]=3^{7}:3^{5}=3^{7-5}=3^{2}=9\)

* Bài tập: Tính giá trị biểu thức (Thu gọn biểu thức)

\(P=1+3^{2}+3^{4}+…+3^{2018}\)

Cách giải:

\(P=1+3^{2}+3^{4}+…+3^{2018}\)

\(\Leftrightarrow 3^{2}P=3^{2}.(1+3^{2}+3^{4}+…+3^{2018})\)

\(\Leftrightarrow 9P=3^{2}+3^{4}+3^{6}+…+3^{2020}\)

\(\Leftrightarrow 9P-P=(3^{2}+3^{4}+3^{6}+…+3^{2020})-(1+3^{2}+3^{4}+…+3^{2018})\)

\(\Leftrightarrow 8P=3^{2020}-1\)

\(\Leftrightarrow P=\frac{3^{2020}-1}{8}\)

So sánh các số viết dưới dạng lũy thừa

* Phương pháp giải:

Cách 1: Đưa về cùng một cơ số là số tự nhiên, rồi so sánh hai số mũ

Nếu \(m>n\) thì \(a^{m}>a^{n}\)

Cách 2: Đưa về cùng số mũ rồi so sánh hai cơ số

Nếu \(a>b\) thì \(a^{m}>b^{n}\)

Cách 3: Tính cụ thể rồi so sánh

Ngoài ra còn có thể sử dụng tính chất bắc cầu để giải:

Nếu \(a<b, b<c\) thì \(a<c\)

* Bài tập: So sánh

 1. \(5^{36}\) và \(11^{24}\)
 2. \(2^{15}\) và \(27^{5}.49^{8}\)

\(2^{15}=(7.3)^{15}=7^{15}.3^{15}\)

\(27^{5}.49^{8}=(3^{3})^{5}.(7^{2})^{8}=3^{15}.7^{16}=7.3^{15}.7^{15}\)

Do \(7.3^{15}.7^{15}>3^{15}.7^{15}\)

Suy ra \(27^{5}.49^{8}>21^{15}\)

Cách giải:

 1. \(5^{36}\) và \(11^{24}\)

Ta có:

\(5^{36}=5^{12}.(5^{3})^{12}=125^{12}\)

\(11^{24}=(11^{2})^{12}=121^{12}\)

Do 125>121 \Rightarrow 125^{12}>121^{12}

Vậy \(5^{36}>11^{24}\)

     2. \(2^{15}\) và \(27^{5}.49^{8}\)

\(2^{15}=(7.3)^{15}=7^{15}.3^{15}\)

\(27^{5}.49^{8}=(3^{3})^{5}.(7^{2})^{8}=3^{15}.7^{16}=7.3^{15}.7^{15}\)

Do \(7.3^{15}.7^{15}>3^{15}.7^{15}\)

Suy ra \(27^{5}.49^{8}>21^{15}\)

Tìm số mũ của một lũy thừa trong một đẳng thức

* Phương pháp giải

Đưa về 2 lũy thừa của cùng một cơ số

Sử dụng tính chất: Với \(a\neq 0, a\neq 1\)

nếu \(a^{m}=a^{n}\) thì \(m=n\) \((a,m,n \epsilon N)\)

Tìm cơ số của lũy thừa

* Phương pháp giải

Dùng định nghĩa của lũy thừa

\(\underbrace{a.a…..a}=a^{n}\)

n thừa số a

Bài viết trên đây của DINHNGHIA.VN đã giúp bạn tổng hợp các kiến thức hữu ích về định nghĩa lũy thừa số mũ tự nhiên, lý thuyết toán lớp 6 chuyên đề về lũy thừa số mũ tự nhiên cũng như công thức và bài tập lũy thừa với số mũ tự nhiên… Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình học tập. Chúc bạn luôn học tốt!

Xem thêm >>> Hàm số mũ là gì? Định nghĩa và Tính chất của hàm số mũ

4.3/5 - (3 bình chọn)
Please follow and like us:
Tagged:

Comments

 1. Pingback: Hàm số mũ là gì? Định nghĩa và Tính chất của hàm số mũ

 2. Pingback: Lũy thừa là gì? Lũy thừa của một tích và Lũy thừa của lũy thừa

 3. Pingback: Làm quen với số nguyên âm: Lý thuyết và Các dạng toán thường gặp

 4. Pingback: Quy tắc dấu ngoặc: Tổng hợp Lý thuyết và Các dạng Bài tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *