So sánh 2 cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật

Số lượt đọc bài viết: 53 Cách mạng khoa học kỹ thuật là bàn đạp thúc đẩy thế giới đến những bước tiến phát triển vượt bậc. Khi so sánh 2 cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật chúng ta sẽ nhận thấy những sự khác biệt rất lớn. Trong bài viết chi tiết dưới […]

 
Read More

Lịch sử Trung Quốc thời phong kiến – Bài 5 Lịch sử 10

Số lượt đọc bài viết: 218 Nhà nước phong kiến Trung Quốc là điển hình cho thể chế quân chủ chuyên chế ở Phương Đông. Lịch sử Trung Quốc thời phong kiến được hình thành từ rất sớm và tồn tại trong thời gian rất dài, là thời kỳ sản sinh ra nhiều công trình […]

 
Read More

Cách mạng công nghiệp ở châu Âu – Lịch sử 10 Bài 32

Số lượt đọc bài viết: 489 Cách mạng công nghiệp ở châu Âu có tác động sâu rộng đến đời sống con người cũng như hình thái kinh tế – xã hội ở các nước tư bản. Để tìm hiểu rõ hơn về thành tự và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp ở […]

 
Read More

Quá trình dựng nước và giữ nước – Lịch sử 10 Bài 27

Số lượt đọc bài viết: 806 Việt Nam là dân tộc có ý chí chiến đấu kiên cường, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn. Điều này thể hiện qua quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Hành trình mấy nghìn năm ấy đã được bắt đầu từ […]

 
Read More

Đặc điểm, Ý nghĩa và Vai trò của phong trào Tây Sơn

Số lượt đọc bài viết: 7.249 Phong trào Tây Sơn là phong trào khởi nghĩa nông dân được lãnh đạo bởi Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Vai trò của phong trào Tây Sơn đã lập ra triều đại Tây Sơn, giúp nước ta đi đến gần hơn việc thống nhất dân tộc sau hàng […]

 
Read More

Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới – Lịch sử 8

Số lượt đọc bài viết: 156 Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới có rất nhiều thay đổi và biến động. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Mỹ trở thành cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới; nhưng sau đó, người Mỹ phải đối mặt với bóng ma thời đại […]

 
Read More