Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên xâm lược

Số lượt đọc bài viết: 1.133 Cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên xâm lược hay còn được gọi là Chiến tranh Mông Nguyên – Đại Việt. Đây là một trong những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại trong lịch sử của dân tộc. Vậy nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của […]

 
Read More

Tìm hiểu tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng (07/1928)

Số lượt đọc bài viết: 791 Tân Việt cách mạng Đảng hay còn được gọi là Đảng Tân Việt, đây là một chính đảng của Việt Nam nhằm đánh đổ đế quốc, mang lại hòa bình cho đất nước. Cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu cụ thể về khuynh hướng đấu tranh, diễn biến, kết quả, ý […]

 
Read More

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Số lượt đọc bài viết: 470 Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đánh dấu một mốc lịch sử vẻ vang và chói lọi trong hành trình kháng chiến đầy gian khổ của quân đội Việt Nam. Đây là chiến dịch quân sự quan trọng có vai trò to lớn và […]

 
Read More

Tính chất, diễn biến và ý nghĩa của khởi nghĩa Ba Đình

Số lượt đọc bài viết: 1.040 Khởi nghĩa Ba Đình là ngọn cờ đầu của phong trào chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX. Cuộc đấu tranh này được cổ vũ và ủng hộ của đông đảo người dân, trở thành ngọn cờ tiêu biểu nêu gương cho sự anh dũng và […]

 
Read More