chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp phát triển

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì? Có những loại chuyển dịch cơ cấu kinh tế nào? Tất cả sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây của DINHNGHIA.VN. Hãy cùng khám phá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì?

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế được hiểu là sự chuyển dịch từ trạng thái này sang trạng thái khác cho phù hợp với phân công lao động và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của các điều kiện về kinh tế xã hội phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế nhất định. Thực chất quá trình này là quá trình thay đổi cơ cấu kinh tế lạc hậu, lỗi thời hoặc chưa phù hợp để xây dựng cơ cấu mới hoàn thiện và phát triển hơn.

Nhìn chung, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có ý nghĩa lớn tác động đến mục tiêu phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm , xóa đói giảm nghèo. Góp phần vào sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có thể nói, câu hỏi “chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì” là vấn đề mà bất kì ai trong chúng ta cũng vô cùng quan tâm.

chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì

Các loại chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành

Thực trạng

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại Việt Nam. Kinh tế Việt Nam có sự chuyển dịch rõ rêt đó là giảm tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II, III. Cụ thể khu vực I, tỷ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi giảm ngành thủy hải sản tăng lên. Khu vực II, ngành công nghiệp chế biến tỷ trọng tăng, công nghiệp khai thác giảm nhẹ. Khu vực III, tăng nhanh các lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị.

Nguyên nhân

Do nhà nước thực hiện công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước một cách toàn diện, sâu sắc nhất. Bên cạnh đó là do nhà nước áp dụng đường lối đổi mới KH-CN. Đặc biệt do tác động của cuộc CM-KH công nghệ trên thế giới làm cho cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhanh chóng.

chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp phát triển

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng

Thực trạng

Thành phần kinh tế nhà nước giảm tỷ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo. Thành phần kinh tế tư nhân tỷ trọng ngày càng tăng. Bên cạnh đó, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh chóng đặc biệt từ khi VN tham gia WTO.

Nguyên nhân

Nguyên nhân của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng là do:

  • Do chính sách, chủ trương mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới.
  • Do chủ trương và đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần của Nhà Nước.
  • Do áp dụng cơ chế thị trường.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ kinh tế

Thực trạng

Nước ta hình thành nên 3 vùng kinh tế trọng điểm đó là: Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Nam.

Trong đó, nông nghiệp hình thành nên các vùng chuyên canh cây nông nghiệp, thực phẩm. Công nghiệp hình thành nên các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn.Về dịch vụ hình thành nên các trung tâm và mạng lưới dịch vụ rộng khắp cả nước. Đặc biệt, tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh chóng, ngành nông nghiệp có sự giảm nhẹ.

chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ

Nguyên nhân

Nguyên nhân do điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế của mỗi vùng là khác nhau. Bên cạnh đó, do sự đầu tư của nhà nước và công ty nước ngoài tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế.

Dinhnghia.vn đã giúp bạn khám phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì? Có những loại chuyển dịch cơ cấu kinh tế nào? Mong rằng bài viết mang đến cho bạn những khám phá thú vị về kiến thức địa lý.

Rate this post
Please follow and like us:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *