Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được tính bằng bình phương bán kính hình tròn nhân với Pi

\(S = \pi r^{2}\) hoặc \(S = \frac{\pi d^{2}}{4}\)

Với r là bán kính của đường tròn

d là đường kính của đường tròn ( d=2r)

pi =\(\pi\)= 3,14

S là diện tích hình tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-hinh-tron

Các dạng bài tập về diện tích hình tròn

Tính diện tích khi biết bán kính

Ví dụ 1: Tìm diện tích của hình tròn có bán kính r=2 cm

Áp dụng công thức \(S = \pi r^{2}\)

Thay r= 2 vào ta được \(S = 2^{2}.3,14 = 12,56\) (\(cm^{2}\))

Ví dụ 2: Tìm diện tích của hình tròn có đường kính d = 1,2 cm

Áp dụng công thức \(S = \frac{\pi d^{2}}{4}\)

Thay d = 1,2 vào ta được \(S = \frac{3,14.1,2^{2}}{4} = 1,13\) (\(cm^{2}\))

Tính diện tích khi biết đường kính 

Ta tính diện tích theo phương pháp như sau: Tính bán kính qua công thức: r = d : 2. Từ đó, ta tính được diện tích theo công thức sau: S = r x r x 3,14.

Tính diện tích khi biết chu vi

Chu vi hình tròn được tính theo công thức \(C = d\pi = 2r\pi\)

\(\Rightarrow r = \frac{C}{2\pi }\)

Tìm được bán kính r, dựa theo công thức ta sẽ tính được diện tích

\(S = \pi r^{2} = \pi \left ( \frac{C}{2\pi } \right )^{2} = \frac{C^{2}}{4\pi }\) (1)

Ví dụ 3: Tính diện tích của hình tròn biết chu vi C = 6,28 cm

Thay C = 6,28 vào công thức (1) ta được:

\(S = \frac{C^{2}}{4\pi } = \frac{6,28^{2}}{4.3,14} = 3,14\) (\(cm^{2}\))

Tính bán kính khi biết diện tích 

Ta tính theo cách sau: Qua công thức tính diện tích S = r x r x 3,14. Từ đây ta có thể tính được bán kính theo công thức r x r = S : 3,14. Từ đó, ta lập luận để tìm được bán kính r.

Trên đây là bài viết về hình tròn và các dạng bài tập tính diện tích hình tròn trong chương trình toán học của DINHNGHIA.VN. Nếu có góp ý, băn khoăn hay thắc mắc gì các bạn để lại bình luận bên dưới nhé!

Cảm ơn các bạn, thấy hay thì chia sẻ nha ^^

Rate this post
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *