Định nghĩa công suất tác dụng là gì? Công thức tính công suất tác dụng như nào? Trong nội dung bài viết dưới đây, DINHNGHIA.VN sẽ giúp bạn giải đáp về định nghĩa công suất tác dụng là gì cùng với một số kiến thức liên quan, cùng tìm hiểu nhé!. 

Định nghĩa công suất tác dụng

Công suất tác dụng (hay còn gọi là công suất hiệu dụng) là phần công suất điện có thể biến đổi thành các dạng công suất khác (cơ, nhiệt, hay hóa).

Kí hiệu công suất tác dụng: P

Đơn vị của công suất tác dụng: W

Công thức tính công suất tác dụng

 • Khi hiệu điện thế U(t) và cường độ dòng điện I(t) không đổi thì:
  • P = U.I
 • Khi U(t), I(t) biến đổi theo đồ thị hàm sin thì:
  • P = U.I.\(cos\varphi\)

Trong đó: \(\varphi\) là pha lệch giữa U(t), I(t).

tìm hiểu định nghĩa công suất tác dụng

Công suất tác dụng của mạch điện 3 pha

Xét mạch điện ba pha:

 • Dòng điện chạy trên đường dây pha nối từ nguồn đến tải gọi là dòng điện dây. Kí hiệu là: \(I_{d}\)
 • Điện áp giữa các đường dây pha được gọi là điện áp dây. Kí hiệu là: \(U_{d}\)

Gọi P là công suất hiệu dụng của đoạn mạch 3 pha. Ta có:

Công suất tác dụng P của đoạn mạch ba pha bằng tổng các công suất tác dụng của các pha.

Gọi \(P_{A}\), \(P_{B}\), \(P_{C}\)  tương ứng là công suất tác dụng của pha A, B, C.

P = \(P_{A}\) + \(P_{B}\) + \(P_{C}\)

P = \(U_{A}\) . \(I_{A}\) . \(cos\varphi _{A}\)  + \(U_{B}\) . \(I_{B}\) . \(cos\varphi _{B}\) +  \(U_{C}\) . \(I_{C}\) . \(cos\varphi _{C}\)

 • Khi mạch ba pha mắc đối xứng thì:

\(U_{A}\) = \(U_{B}\) = \(U_{C}\) = \(U_{p}\)

Và:

\(I_{A}\) =  \(I_{B}\) =  \(I_{C}\)  = \(I_{p}\)

\(cos\varphi _{A}\) = \(cos\varphi _{B}\) = \(cos\varphi _{C}\) = \(cos\varphi\)

Suy ra:

P= 3 . \(U_{p}\) . \(I_{p}\) . \(cos\varphi\)

; P= 3I2Up

Cách mắc mạch điện 3 pha:

Có 2 các mắc: mắc hình sao và mắc hình tam giác

 • Mắc hình sao đối xứng:

\(I_{d}\) = \(I_{p}\)

\(U_{d}\) = \(\sqrt{3}\) . \(U_{p}\)

 • Mắc hình tam giác đối xứng:  

\(I_{d}\) = \(\sqrt{3}\) . \(I_{p}\)

\(U_{d}\) = \(U_{p}\)

=> Công suất tác dụng của mạch điện ba pha:

P = \(\sqrt{3}\). \(U_{d}\) . \(I_{d}\) . \(cos\varphi\)

Như vậy, bài viết trên đây của DINHNGHIA.VN đã giúp bạn tìm hiểu về định nghĩa công suất tác dụng là gì? Công suất hiệu dụng là gì? Công suất tác dụng của mạch điện 3 pha cùng một số kiến thức khác. Chúc bạn luôn học tốt!. 

Rate this post
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *