Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là gì? Có thể thấy, đây chính là hai yếu tố cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong sản xuất. Vậy cụ thể lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ với nhau như nào? Hãy cùng theo dõi bài viết sau của DINHNGHIA.VN về chủ đề lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để tìm lời giải đáp cho thắc mắc của mình nhé!

Khái niệm lực lượng sản xuất là gì?

Lực lượng sản xuất là gì? Đây là khái niệm được dùng để chỉ tổng thể tất cả các yếu tố cấu thành nội dung vật chất cũng như kỹ thuật, công nghệ,…của một quá trình sản xuất cụ thể. Những yếu tố này có khả năng tạo thành năng lực thực tiễn để cải biến giới tự nhiên của con người. Điều này cũng có nghĩa rằng lực lượng sản xuất là yếu tố đóng vai trò phản ánh căn bản trình độ chinh phục giới tự nhiên của con người.

Theo nghiên cứu, các yếu tố tạo nên lực lượng sản xuất hiện nay bao gồm: tư liệu sản xuất và người lao động. Do đó, những ví dụ mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất sẽ cho bạn nhìn thấy được điều này một cách rõ ràng và chính xác nhất.

tìm hiểu về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Khái niệm quan hệ sản xuất là gì?

Khi nghiên cứu về ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, trước tiên các bạn cần hiểu khái niệm về quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất là khái niệm dùng để chỉ tổng thể các mối quan hệ kinh tế (trong đó chủ yếu là quan hệ giữa người với người về mặt thực hiện lợi ích vật chất khi thực hiện quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội).

Trong lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thì yếu tố quan hệ sẽ bao gồm: quan hệ sở hữu đối với các tư liệu sản xuất, mối quan hệ trong tổ chức – quản lý quy trình sản xuất. Đồng thời, đó còn là quan hệ trong sự phân phối kết quả của những quá trình sản xuất đó.

phân tích mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

 • Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở nước ta hiện nay cũng như các nước trên thế giới luôn là hai yếu tố có mối quan hệ thống nhất biện chứng chặt chẽ với nhau (phụ thuộc, ràng buộc nhau, tác động lẫn nhau) và tạo nên quá trình sản xuất hiện thực của xã hội.
 • Trên thực tế, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản và tất yếu trong mọi quá trình sản xuất. Trong đó, lực lượng sản xuất được xem là nội dung vật chất của quá trình sản xuất còn quan hệ sản xuất đóng vai trò là hình thức kinh tế của quá trình đó.
 • Trong thực tiễn hiện nay, quá trình sản xuất tạo ra năng lực thực tiễn cải biến các đối tượng vật chất tự nhiên nhất định phải có sự kết hợp giữa các nhân tố trong quá trình đó. Vì vậy, nó không thể được diễn ra nằm bên ngoài hình thức kinh tế nhất định.

Ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất cũng cho thấy rằng hai yếu tố này tồn tại trong tính quy định lẫn nhau, thống nhất với nhau. Đây được coi là nhu cầu tất yếu và phổ biến được diễn ra ở tất cả các quá trình sản xuất có trong hiện thực xã hội.

 • Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ biện chứng. Tuy nhiên trong đó, vai trò quyết định vẫn thuộc về lực lượng sản xuất còn quan hệ sản xuất chỉ đóng vai trò tác động trở lại lực lượng sản xuất
 • Khi trình bày mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất cho ví dụ minh họa, các bạn có thể thấy rằng mối quan hệ giữa hai yếu tố này là mối quan hệ thống nhất tuân theo nguyên tắc khách quan.
 • Cụ thể, quan hệ sản xuất trên thực tiễn phải phụ thuộc phần lớn vào thực trạng phát triển của lực lượng sản xuất theo từng giai đoạn lịch sử xác định. Bởi lẽ, quan hệ sản xuất chỉ là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất còn lực lượng sản xuất mới chính là nội dung vật chất và kỹ thuật của quá trình đó.
 • Tuy nhiên, với tư cách là hình thức kinh tế của quá trình sản xuất, quan hệ sản xuất luôn có khả năng tác động trở lại sự vận động và phát triển của lực lượng sản xuất. Sự tác động trở lại này có thể diễn ra theo hai chiều hướng chính đó là tích cực hoặc tiêu cực. Bởi điều này chịu sự chi phối từ yếu tố phù hợp hay không phù hợp của quan hệ sản xuất với thực trạng và nhu cầu của khách hàng. Vì thế, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất không thể là hai yếu tố tách rời nhau trong xã hội.
 • Giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất còn là mối quan hệ có bao hàm khả năng chuyển hóa thành các mặt đối lập làm phát sinh mâu thuẫn cần được giải quyết để thúc đẩy sự phát triển liên tục của lực lượng sản xuất.
 • Không chỉ có mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất mà trong phạm vi tương đối ổn định của một hình thức kinh tế xác định, lực lượng sản xuất của xã hội sẽ luôn được bảo tồn. Không những thế, nó còn không ngừng được khai thác cũng như sử dụng và phát triển trong quá trình sản xuất, tái sản xuất trong xã hội hiện nay.

trình bày về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Như vậy, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất luôn có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Đồng thời, sự tác động này sẽ tạo ra những ảnh hưởng chung đến sự phát triển của toàn xã hội. Vì thế, các bạn có thể tìm hiểu thêm những kiến thức lý luận về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thông qua bài viết trên đây của DINHNGHIA.VN.

Tu khoa

mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở nước ta hiện nay

ví dụ mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

tieu luan mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

câu 18 mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

ý nghĩa mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

trình bày mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất cho ví dụ minh họa

Rate this post
Please follow and like us:

Comments

 1. Phạm thu yến

  Lấy ví dụ về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
  Mọi người làm hộ em ah em cảm ơn ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *