Sinh sản vô tính là gì? Sinh sản vô tính ở thực vật là gì? Bạn đang quan tâm đến vấn đề sinh sản vô tính thực vật? Trong bài viết sau đây, DINHNGHIA.VN sẽ cung cấp các thông tin về sinh sản vô tính ở thực vật. Theo dõi ngay nội dung dưới đây nhé!

Khái niệm sinh sản vô tính là gì?

Sinh sản vô tính được định nghĩa là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cá, con cái giống nhau và giống cá thể mẹ.

Sinh sản vô tính ở thực vật là gì?

Sinh sản vô tính ở thực vật là gì? – Sinh sản vô tính chính là hình thức sinh sản được sinh ra từ một cơ thể mẹ duy nhất. Các thế hệ con con được sinh ra và sẽ được thừa hưởng các gen chỉ từ cơ thể mẹ đó. Với hình thức sinh sản này không liên quan đến sự giảm phân cũng như số bộ nhiễm sắc thể.

Các thế hệ con con sẽ di truyền chính xác và trở thành bản sao di chuyển chính xác của cơ thể mẹ. Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ chính là trường hợp tự thụ phấn automixer.

Sinh sản vô tính thực vật có thể định nghĩa chính xác hơn là agamogenesis đây là sự sinh sản mà không cần hợp nhất của các giao tử. Sinh sản vô tính thường gặp ở các sinh vật đơn bào như: Vi khuẩn, vi khuẩn cổ, sinh vật nguyên sinh. Bên cạnh đó còn gặp ở các loại nấm cũng như thực vật cũng thuộc dạng sinh sản vô tính.

Hầu hết các sinh vật nhân sơ sinh sản theo hình thức sinh sản vô tính. Hình thức sinh sản này đều là sự hình thành và hợp nhất giao tử. Dạng sinh vật này sinh ra do cơ chế của sự chuyển gen hàng ngang như chuyển hóa, tải nạp, kết hợp. Đối với các sinh vật đa bào và các loại động vật thì cũng có thể có sinh sản hữu tính.

tìm hiểu về sinh sản vô tính ở thực vật là gì
Tìm hiểu về sinh sản vô tính ở thực vật

Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

Sinh sản phân tách

Sinh sản phân tách là một hình thức của sinh sản vô tính thực vật mà cụ thể hơn là sinh sản phân đôi. Sinh sản phân đôi được diễn ra qua quá trình cơ thể mẹ phân đôi thành 2 cơ thể con giống. Hình thức sinh sản phân đôi thường được thấy ở các loài như sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân chuẩn. Cụ thể hơn là các loại như vi khuẩn cổ và vi khuẩn cùng các sinh vật nguyên sinh và nấm đơn bào. Chúng cũng có thể sinh sản bằng phương pháp hữu tính nhưng hiếm.

Hình thức sinh sản đa phân cũng nằm trong sinh sản phân tách trong sinh sản vô tính ở thực vật. Phần nhân của tế bào mẹ sẽ được phân chia vài lần tạo ra vài nhân con thông qua việc phân chia vài lần bằng nguyên phân. Các tế bào con sẽ được tạo ra thông qua việc tách các tế bào chất. Hình thức sinh sản này thường được gặp ở các loài như sinh vật nguyên sinh như tảo và trùng bào tử.

Thường thì sinh sản đa phân thường gặp trong nhóm Apicomplexa hay còn được gọi là schizogony. Các giai đoạn sinh sản này bao gồm: sự phát triển đoạn trứng (merogony) – sự tạo thoi trùng (sporogony) – sự tạo hợp tử (gametogony).

Các merozoite  được tạo ra từ giai đoạn merogony là những tế bào con bắt nguồn từ trong cùng một màng tế bào. Các sporozoite được tạo ra từ giai đoạn sporogony.  Các sporozoite được tạo ra từ giai đoạn gametogony.

Sinh sản mọc chồi

Sinh sản mọc chồi cũng là một hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Sinh sản một chồi có thấy ở các dạng như men bánh mì. Các tế bào sẽ tạo ra bằng cách phân chia tế bào thông qua việc đâm chồi. Sinh sản mọc chồi cũng được biết đến ở mức độ đa bào. Việc phân chia tế bào sẽ tạo thành dạng tế bào gồm cả mẹ và con, tế bào mẹ sẽ lớn hơn tế bào con.

Ví dụ cụ thể: Loài thủy tức có được sinh sản bằng phương pháp đâm chồi. Các tế bào thủy tức con sẽ phát triển thành các cây trưởng thành và tách khỏi cơ thể mẹ.

Sinh sản mọc chồi hay còn được gọi là Endodyogeny thường thấy ở các loài ký sinh như Toxoplasma gondii. Đây được coi là  một quá trình của sinh sản vô tính. Hai tế bào con sẽ được tạo ra ngay bên trong tế bào mẹ. Việc sinh sản này cũng liên quan đến một quá trình bất thường khi các tế bào con tiêu thụ tế bào mẹ trước khi chúng tách ra.  

Sinh sản sinh dưỡng

Sinh sản sinh dưỡng cũng là một hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Sự phát sinh bào tử được hình thành suốt vòng đời sinh học của nhiều sinh vật đa bào. Trong mỗi quá trình sẽ được gọi là sự phát sinh bào tử. Thực vật và nhiều loại tảo tạo bào tử qua qua quá trình giảm phân.

Điều này sẽ dẫn đến sự hình thành những bào tử đơn bội hơn là giao tử. Đối với các trường hợp ngoại lệ là động vật và một số loại sinh vật nguyên sinh sẽ trải qua quá trình giảm phân ngay sau khi thụ tinh.

Các giao tử trong tế bào từ này phát triển mà không có hiện tượng thụ tinh. Các cá thể đơn bội thông qua nguyên phân sẽ phát sinh thành giao tử. Sự hình thành giao tử giảm phân và xảy ra ở những thế hệ riêng biệt. Hoặc được hình thành qua những “giai đoạn” nào đó trong vòng đời.

Sự phân mảnh

Sự phân mảnh chính là một hình thức sinh sản vô tính của thực vật. Cơ thể mới sẽ được phát triển từ một mảnh của cơ thể mẹ. Sự phân mảnh có thể gặp phổ biến ở các loài sinh vật như sao biển, giun đốt, turbellaria cùng các loại nấm và thực vật khác. Mỗi mảnh sẽ phát triển thành một cá thể trưởng thành đầy đủ.

các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
Cách nuôi cấy mô trong sinh sản vô tính thực vật

Vai trò của sinh sản vô tính ở thực vật là gì?

Đối với đời sống thực vật

  • Sinh sản vô tính thực vật giúp cho sự phát triển và tồn tại của loài

Đối với con người

  • Giúp duy trì được tính trạng tốt
  • Nhân nhanh giống cây trồng
  • Tạo được giống cây sạch bệnh
  • Tăng hiệu quả kinh tế của nông nghiệp
  • Phục sinh các giống cây quý hiếm

DINHNGHIA.VN đã cung cấp các thông tin về sinh sản vô tính là gì cũng như sinh sản vô tính của thực vật đến quý vị và các bạn thông qua bài viết trên đây. Mong rằng những kiến thức mà chúng tôi đã cung cấp về chủ đề sinh sản vô tính ở thực vật sẽ hữu ích cho quá trình học tập của bạn. Chúc bạn luôn học tốt!

Xem chi tiết qua bài giảng của thầy Thành Công:


(Nguồn: www.youtube.com)

Rate this post
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *