Định nghĩa vecto gia tốc, tính chất vectơ gia tốc cùng một số nội dung liên quan sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây của DINHNGHIA.VN, mời bạn cùng đón đọc. 

Định nghĩa vectơ gia tốc

Định nghĩa vecto gia tốc là gì?Vecto gia tốc là đại lượng vectơ biểu thị cho gia tốc. Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc và đo bằng thương số biến thiên vận tốc và khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên ấy.

Ký hiệu: \(\alpha\)

Đơn vị: m/s

Tính chất của Vecto gia tốc

Vecto gia tốc trong chuyển động thẳng:

 • \(\alpha\) luôn cùng phương với \(\Delta\)v
 • Chuyển động thẳng đều: a = 0
 • Chuyển động nhanh dần: v(t) > v(o) => \(\Delta\)v cùng chiều với v(t) và v(o), a cùng chiều với v(t) và v(o)
 • Chuyển động chậm dần: v(t) < v(o) => \(\Delta\)v ngược chiều v(t) và v(o) nên a ngược chiều với v(t) và v(o).

Vecto gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều:

 • Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó vận tốc biến thiên những lượng bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.
 • Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, vecto gia tốc không biến đổi về hướng và độ lớn
 • \(\alpha\) = \(\frac{\Delta v}{\Delta t}\) = const

Đặc điểm của vecto gia tốc trong chuyển động tròn đều

 • Trong chuyển động tròn đều, vecto gia tốc đặt tại vật
 • Phương cùng chiều với tiếp tuyến quỹ đạo
 • Chiều luôn thay đổi và cùng chiều chuyển động
 • Độ lớn: v = \(\frac{\Delta s}{\Delta t}\)

Trong đó:

v: Vận tốc đơn vị m.s

t: thời gian đơn vị s

s: Quãng đường kí hiệu m

Định nghĩa vecto gia tốc tức thời

Vecto gia tốc tức thời là đại lượng vecto biểu thị cho gia tốc của một vật tại một thời điểm biểu diễn sự thay đổi về vận tốc trong một khoảng thời gian vô cùng nhỏ quanh thời điểm đó chia cho khoảng thời gian vô cùng nhỏ này.

Biểu thị của vecto gia tốc tức thời

\(\overrightarrow{a}\)= d\(\frac{\overrightarrow{v}}{dt}\)

Trong đó:

a là gia tốc

v là vận tốc đơn vị m/s

t là thời gian đơn vị s.

Trên đây là những kiến thức về Định nghĩa vecto gia tốc, tính chất của vectơ gia tốc. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về chủ đề định nghĩa vecto gia tốc, chúc bạn luôn học tốt!

1/5 - (1 bình chọn)
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *