câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp án với các nhân tố chủ quan từ phẩm chất của người

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn học khó nhằn đối với các bạn sinh viên. Hy vọng một số câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án sau đây sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để bước quan kỳ thi một cách dễ dàng hơn. Hãy theo dõi các câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án về chuyên đề sự hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh qua bài viết sau đây của DINHNGHIA.VN nhé.

Truyền thống dân tộc và tinh hoa nhân loại

Phân tích những ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại trong sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Mở đầu cho các câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp án về việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những ảnh hưởng của văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại ngay sau đây nhé

Ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc 

Hồ Chí Minh là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, là anh hùng thời của thời đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết bắt nguồn từ truyền thống dân tộc, là sự kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa, bao gồm các giá trị tiêu biểu:

 • Chủ nghĩa yêu nước, ý chí quật cường, bất khuất đấu tranh dựng nước và giữ nước đã hình thành nên một dân tộc Việt Nam với truyền thống phong phú và bền vững. Đó là tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, độc lập tự cường, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc.
 • Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn
 • Tinh thần lạc quan yêu đời, tin vào chính mình, tin vào chân lý và lẽ phải, dù vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ vẫn một lòng tin vào chính nghĩa

Truyền thống cần cù, chịu thương chịu khó, dũng cảm, sáng tạo, thông minh, ham học hỏi, sẵn sàng tiếp thu cái mới, mở cửa đón nhận, chắt lọc tinh hoa văn hóa của thế giới để làm giàu cho dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, mà Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc: “Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đã giúp tôi tin theo Lênin và đi theo Quốc tế III.”

câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp án với những ảnh hưởng của truyền thống văn hóa việt nam

Ảnh hưởng của tinh hoa văn hoá nhân loại

Trước khi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã trang bị nề Quốc học và Hán học khá vững vàng. Trên hành trình cứu nước, Người đã tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để trau dồi thêm vốn sống, làm giàu tri thức và phục vụ cho cách mạng Việt Nam

Văn hóa phương Đông

Người tiếp thu tư tưởng Phật giáo, Nho giáo và các tư tưởng tiến bộ khác của văn hóa phương Đông

 • Nho giáo là khoa học về đạo đức, phép ứng xử, những tư tưởng triết lý hành động và lý tưởng về một xã hội bình trị. Nho giáo đề cao văn hóa, lễ giáo và truyền thống hiếu học. Có thể nói, Nho giáo là tư tưởng tiến bộ hơn hẳn so với các học thuyết cổ đại. huy nhiên, Người cũng phê phán những điểm tiêu cực của Nho giáo là bảo vệ chế độ phong kiến, phân chia đẳng cấp, trọng nam khinh nữ và chỉ đề cao nghề đọc sách.
 • Phật giáo gia nhập vào Việt Nam rất sớm và có sức ảnh hưởng lớn trong đời sống tinh thần của người Việt. Tư tưởng của Phật giáo là lòng vị tha, từ bi, bác ái. Phật giáo có tư tưởng bình đẳng, dân chủ, đề cao nếp sống đạo đức, trong sạch, coi trọng lao động và chăm làm điều tốt. Phật giáo vào Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa yêu nước sống gần gũi, gắn với đời sống nhân dân, hòa vào cộng đồng để chống lại chủ nghĩa thực dân
 • Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn: Người tìm thấy những điều phù hợp của chủ nghĩa tam dân với điều kiện cách mạng nước ta, đó là độc lập dân tộc, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc

Văn hóa phương Tây

Hồ Chí Minh đã chịu ảnh hưởng sâu rộng của các tư tưởng trong nền văn hóa dân chủ và cách mạng Phương Tây như: tư tưởng tự do, bình đẳng trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Đại cách mạng Pháp năm 1791; tư tưởng về quyền con người về tự do, dân chủ, quyền sống và mưu cầu hạnh phúc trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776. Người cũng đã tiếp thu tư tưởng của những nhà Khai sáng Pháp như Rousso, Montesquieu, Voltaire.

Thiên chúa giáo là tôn giáo lớn nhất của phương Tây, là nét đặc trưng cho nền văn hóa phương Tây. Qua đó, người thấy được điểm tích cực nhất của đạo Thiên chúa là lòng nhân ái. Người tiếp thu có chọn lọc tư tưởng văn hóa Đông – Tây kết hợp để phục vụ cho cách mạng Việt Nam.

câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp án với tinh hoa văn hóa nhân loại

Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan

Trong chủ đề câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án, chúng ta cùng phân tích vai trò của các nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng của Người) trong việc hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhân tố chủ quan là các phẩm chất riêng của Người đã góp phần quan trọng trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:

 • Hồ Chí Minh có tư duy độc lập, sáng tạo, tự chủ, có óc sáng tạo, khả năng phản biện và tư duy sáng suốt trong việc tìm hiểu các cuộc cách mạng tên thể giới
 • Người luôn kiên trì, khổ công rèn luyện để tiếp thu những kiến thức, tinh hoa văn hóa của nhân loại.
 • Người có hoài bão, lý tưởng yêu nước thương dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
 • Người là một chiến sĩ cộng sản có một trái tim yêu thương đồng bào, bác là người dẫn đường cho cả nhân loại đi theo. Nhân cách, phẩm chất, trí tuệ và tài năng của người đã đem người đến với chủ nghĩa Mác Lê nin và hình thành nên tư tưởng của Người.

câu hỏi ôn tập tư tưởng hồ chí minh có đáp án với các nhân tố chủ quan từ phẩm chất của người

Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án 

Chủ đề về câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án sẽ tiếp tục với việc phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác-Lenin trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Có thể nói, chủ nghĩa Mác Lê Nin là thế giới quan, phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh; là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại, bao gồm:

 • Triết học Mác Lê nin giúp Hồ Chí Minh hình thành nên thế giới giới quan, phương pháp biện chứng, khoa học, nhân sinh quan, giúp Người hiểu rõ được những quy luật vận động và phát triển của xã hội loài người
 • Vạch rõ các quan hệ xã hội gắn với quá trình sản xuất, thấy được bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ sự bóc lột gắn liền với việc xóa bỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và chuyển biến tất yếu của chủ nghĩa loài người là đi đến chủ nghĩa cộng sản
 • Vạch ra quy luật hình thành và phát triển của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa; chỉ ra những tiền đề, nguyên tắc, điều kiện, con đường, phương pháp của gia cấp công nhân, nhân dân lao động để thực thực hiện việc biến xã hội chủ nghĩa tư bản từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội, cộng sản

Như vậy, chủ nghĩa Mác Lê nin giúp Hồ Chí Minh chuyển biến từ chủ nghĩa yêu nước không có khuynh hướng rõ rệt thành người cộng sản, gắn chặt chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc gắn liền với Chủ Nghĩa Xã Hội; giúp người thấy rõ vai trò của nhân dân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, liên minh công nông tri thức và vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do dân chủ, đi lên CNXH, chủ nghĩa cộng sản. Nhờ vậy, Người tìm ra con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam.

Trên đây là một số Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án được chọn lọc của DINHNGHIA.VN. Nếu còn câu hỏi nào liên quan đến chuyên đề này thì hãy để lại bình luận ngay sau bài viết này nhé. Hy vọng bài viết các Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án sẽ là nguồn tư liệu bổ ích cho quá trình học tập của bạn.

Rate this post
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *