Chu vi hình tròn là gì? Cách tính chu vi hình tròn khi biết diện tích? Bài tập ứng dụng?… Cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn là gì? Chu vi hình tròn hay đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn.

cách tính chu vi hình tròn
Các bộ phận của hình tròn

Cách tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn bằng đường kính (d) nhân với số pi hoặc bằng hai lần bán kính (r) nhân với số pi. Số pi được kí hiệu là \(\pi\). Theo quy ước \(\pi = 3,14\)
Công thức tính chu vi hình tròn: \(P=d\times 3,14=2\times r\times 3,14\)
Trong đó P: chu vi hình tròn
               r: bán kính hình tròn
              d: đường kính hình tròn

Bài tập ứng dụng tính chu vi hình tròn

  • Ví dụ 1: Có một hình tròn (C) có đường kính AB = 10cm. Hỏi chu vi hình tròn (C) bằng bao nhiêu?

Giải: Ta có AB chính là đường kính của hình tròn, áp dụng công thức tính chu vi ở trên:
Chu vi hình tròn là: \(P=d\times 3,14= 10\times 3,14=31,4\) (cm)

  • Ví dụ 2: Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó?

Giải: Chu vi của bánh xe là: \(P= 0,75 \times 3,14 = 2,355\)

  • Ví dụ 3: Tính chu vi hình tròn có bán kính r:
    a) r = 2,75cm;                   b) r = 6,5dm;                c) r = 12m

Bài giải: Chu vi của hình tròn là:
a) \(P= r\times 2\times 3,14=2,75 \times 2 \times 3,14 = 17,27\) (cm)
b) \(P= r\times 2\times 3,14= 6,5 \times 2 \times 3,14 = 40,82\) (dm)
c) \(P= r\times 2\times 3,14= 12 \times 2 \times 3,14 = 75,36\) (m)

  • Ví dụ 4: Tính chu vi hình tròn có đường kính d:
    a) d = 0,6cm;                     b) d = 2,5dm;                 c) d= 5m

Bài giải:
Chu vi của hình tròn là:
a) \(P= d\times 3,14= 0,6 \times 3,14 = 1,844\) (cm)
b) \(P= d\times 3,14= 2,5 \times 3,14 = 7,85\) (dm)
c) \(P= d\times 3,14= 5 \times 3,14 = 15,7\) (m)

Hy vọng bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn kiến thức bổ ích về chủ đề chu vi hình tròn. Chúc bạn luôn học thật tốt!

Please follow and like us:
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *