Hợp số là gì? Người ta có thể xác định hợp số bằng cách dùng phương pháp chia hết. Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết được khái niệm này.

1. Hợp số là gì?

Có thể định nghĩa hợp số là những số có nhiều hơn 2 ước. Hoặc có thể hiểu đơn giản, những số không phải số nguyên tố là hợp số bởi chúng chia hết cho nhiều hơn 2 số.

Chẳng hạn như:

 • Số 6 có thể chia hết cho số 1, 2, 3, 6 nên số 6 là hợp số
 • Số 4 có thể chia hết cho nhiều hơn 2 số gồm số 1, 2, 4, nên số 4 cũng là hợp số

Chú ý:

 • Các số 1 và số 0 không phải số nguyên tố, nhưng cũng không phải là hợp số
 • Số 4 là hợp số nhỏ nhất
 • Tất cả các số chẵn trừ 2, đều là hợp số
 • Hợp số sẽ chia hết cho hợp số khác
 • Tất cả hợp số luôn chia hết cho chính nó và số 1
 • Hợp số lẻ nhỏ nhất là số 9
 • Hợp số nhỏ nhất có 2 chữ số là số 10
 • Mỗi hợp số có thể viết được ở dạng tích của 2 hoặc nhiều số nguyên tố

2. Các loại hợp số

Hợp số chẵn

Hợp số chẵn là hợp số có chữ số chẵn ở hàng đơn vị. Hoặc có thể hiểu rằng tất cả số chẵn, trừ số 2 đều được gọi là hợp số chẵn. Bởi lẽ, không có số chẵn nào, trừ số 2, có thể là số nguyên tố.

Ví dụ, số 8, 12…

Hợp số lẻ

Hợp số lẻ là hợp số có chữ số lẻ ở hàng đơn vị. Hoặc có thể hiểu rằng hợp số lẻ là tất cả các số lẻ không phải số nguyên tố. Ví dụ, số 9, 15, 21…

3. Hợp số và số nguyên tố khác nhau như thế nào?

Đây là 2 loại số khác nhau, dựa trên số thừa số mà chúng sở hữu. Hợp số có nhiều hơn 2 ước, trong khi số nguyên tố là số chỉ có 2 ước. 

Số nguyên tố có đúng 2 ước là chính nó và số 1. Trong khi, ngoài việc chia hết cho số 1 và chính nó, một hợp số có nhiều hơn 2 thừa số, nghĩa là có thể chia hết cho ít nhất một số nguyên dương.

4. Cách tìm hợp số đơn giản

Có thể biết được một số là hợp số hay không bằng cách: một số nhỏ hơn 2 không phải là hợp số. n được coi là hợp số nếu đếm số ước của n trong đoạn từ 2 đến căn bậc hai của n có ước. Trong khi, ngược lại sẽ là số nguyên tố.

Bên cạnh đó, có thể tham khảo một số cách khác để tìm hợp số như sau:

Cách 1: Dựa vào thao tác lặp từng phần tử với bước nhảy 1

Để biết N có phải hợp số không, làm như sau:

 • Nhập N
 • Kiểm tra nếu N < 2 thì nó không phải hợp số, còn lớn hơn 2, chuyển tiếp bước sau
 • Lặp trong khoảng từ 2 đến (N-1). N là hợp số nếu trong khoảng này tồn tại số mà N chia hết cho số đó. Trong khi kết quả ngược lại thì N là một số nguyên tố

Cách 2: Dựa vào dấu hiệu chia hết cho số 2, 3, 5 và 9

Ví dụ, số 14 chia hết cho số 2 nên số 14 có nhiều hơn 2 ước, do đó nó là một hợp số.

Cách 3: Dựa vào bảng số nguyên tố bằng cách loại trừ các số là số nguyên tố, để tìm ra hợp số.

Bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu được hợp số là gì. Hy vọng nó sẽ có ích cho bạn và chúc bạn làm bài tập toán hiệu quả hơn. 

5/5 - (1 bình chọn)
Please follow and like us: