Diễn biến lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 như thế nào? Cuộc kháng chiến chống đế Quốc Mỹ từ năm 1954 đến năm 1975 ra sao? Tình hình của Việt Nam sau hiệp định Genève?… Tất cả những thắc mắc về lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 sẽ được DINHNGHIA.VN gửi đến bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Tình hình của Việt Nam sau hiệp định Genève

Cách mạng ở miền Bắc trong lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975

 • Lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975 cần kể đến đầu tiên là tình hình nước ta sau hiệp định Geneve. Sau hiệp định Genève, miền Bắc giải phóng hoàn toàn và chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Khó khăn là nền kinh tế lạc hậu, và bị tàn phá nặng nề sau 15 năm chiến tranh. Nhưng thuận lợi là tài nguyên vẫn còn phong phú, có nhà nước dân chủ nhân dân và Đảng lãnh đạo giúp đỡ.
 • Tháng 9/1954, Hội nghị Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ cụ thể. Đó là Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện hiệp định đình chiến. Từ đó ra sức cải cách ruộng đất và nâng cao sản xuất.
 • Mùa hè 1956, việc cải cách đã hoàn thành ở đồng bằng và trung du. Và đánh đổ được giai cấp địa chủ phong kiến, xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất. Để từ đó đưa giai cấp nông dân miền Bắc làm chủ.
 • Trong lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975, năm 1959, cao trào là cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp. Đến cuối năm 1960, việc cải tạo nông nghiệp hợp tác xã bậc thấp đã hoàn thành.
 • Ngày 01/11961, bản Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Việt Nam được công bố. Bản Hiến pháp khẳng định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Miền Nam giữ gìn lực lượng cách mạng

Sau khi Pháp thất bại, Hiệp định Genève được ký kết, đế quốc Mỹ gạt thực dân Pháp ra khỏi miền Nam của Việt Nam. Mỹ trực tiếp tiến hành ý đồ xâm lược của mình.

 • Tháng 6/1954, đế quốc Mỹ tiến hành hất cẳng thực dân Pháp và đưa Ngô Đình Diệm về thành lập chính phủ bù nhìn. Và triển khai kế hoạch phá hoại việc thi hành Hiệp định Genève.
 • Diễn biến lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975 vào cuối năm 1959, cuộc đấu tranh của miền Nam được chuyển hướng thành cuộc đấu tranh vũ trang.

Miền Bắc thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất, miền Nam chống “chiến tranh đặc biệt”

Trong chủ đề lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975, ta cũng cần kể đến chiến tranh đặc biệt cũng như giai đoạn này.

 • Cuộc cải tạo xã hội ở miền Bắc đã thành công, đưa đất nước vào một bước tiến hoàn toàn mới. Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng tại Hà Nội đã vạch ra con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Và con đường đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.
 • Lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975 ở miền Nam, Mỹ – Diệm gây ra cuộc “chiến tranh đặc biệt”. Đó là dùng người Việt đánh người Việt và kết hợp vũ khí, kỹ thuật hiện đại cùng với những biện pháp khủng bố, đàn áp nhân dân.
 • Trước những khí thế đấu tranh của nhân dân ta, đế quốc Mỹ buộc phải lật đổ Ngô Đình Diệm. Và đưa Dương Văn Minh rồi Nguyễn Khánh lên thay thế.
 • Đầu năm 1964, Mỹ thực hiện kế hoạch Johnson-MacNamara, để nhằm bình định miền Nam trong hai năm 1964 – 1965. Chúng đã lập ra bộ chỉ huy liên hợp Việt – Mỹ và đưa quân đội Mỹ vào miền Nam vào cuối năm 1964.
lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975 và hình ảnh minh họa
Tình hình của Việt Nam sau hiệp định Genève diễn ra như thế nào?

Cả nước tham gia chiến đấu chống đế quốc Mỹ

Đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ I ở miền Bắc

 • Sau thất bại trong “chiến tranh đặc biệt”, Mỹ chuyển sang “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. Và đồng thời ở miền Bắc gây ra chiến tranh phá hoại.
 • Giữa năm 1965, “Chiến tranh cục bộ” được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh của Mỹ. Cùng với quân chư hầu và quân Ngụy, trong đó quân Mỹ giữ vai trò quan trọng và chủ động.
 • Trong lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975 tháng 1/1966, Mỹ mở cuộc phản công mùa khô kéo dài trong 4 tháng với 450 cuộc hành quân lớn nhỏ. Và chủ yếu là đánh vào miền Đông Nam Bộ.
 • Sau thất bại, vào tháng 10/1966, Mỹ lại mở cuộc phản công chiến lược mùa khô. Đến tháng 4/1967, Mỹ tập trung quân đội đánh vào miền Đông Nam Bộ, để nhằm tiêu diệt bộ đội chủ lực và các cơ quan đầu não của cách mạng nước ta.
 • Ngày 30 và 31/1/1968, quân và dân miền Nam đồng loạt nổi dậy và tiến công ở 64 thành phố và thị xã. Ngày 20/4/1968, thành lập nên “Liên Minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam”, mặt trận thống nhất dân tộc Mỹ được mở rộng.
 • Tháng 2/1965, đế quốc Mỹ liên tục sử dụng không quân và hải quân để đánh phá vào miền Bắc. Với mục đích nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.
 • Sau bốn năm dòng dã chiến đấu, nhân dân miền Bắc đã giành được thắng lợi. Đến ngày 1/11/1968, Mỹ tuyên bố ném bom hạn chế miền Bắc và nói chuyện với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị bốn bên ở Paris.

Miền Nam chống chính sách Việt Nam hóa chiến tranh

 • Sau khi Tổng tiến công và nổi dậy vào Tết Mậu Thân, Mỹ bị tấn công nước ta từ nhiều phía. Phong trào chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam dấy lên trên toàn bộ nước Mỹ. Hạ nghị viện Mỹ đòi rút tất cả quân đội Mỹ ở Việt Nam về nước trong một thời gian ngắn nhất.
 • Ngày 01/01/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra lời kêu gọi: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Vào đầu năm 1971, sau 43 ngày chiến đấu liên tục, quân và dân miền Nam lập chiến thắng đường Nam Lào. Và đập tan ý đồ cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh của Mỹ, để cô lập cách mạng miền Nam.
 • Vào năm 1972 trong lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975, cuộc tiến công của quân dân miền Nam bắt đầu từ Quảng Trị và được lan rộng khắp miền. Vào ngày 27.1.1973, Hiệp định Paris được công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam. Từ đó Mỹ phải rút hết quân ra khỏi miền Nam của Việt Nam.

Tóm tắt lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 qua các sự kiện

Đề tìm hiểu cụ thể hơn về lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975, chúng ta cùng đi tóm tắt những sự kiện chính trong giai đoạn này.

Năm 1954

 • 13/03: Trận Điện Biên Phủ mở màn.
 • 07/05: Điện Biên Phủ thất thủ. Hơn 10.000 quân Pháp ra hàng, Pháp mất lợi thế đàm phán tại Geneva.
 • 08/05: Hiệp định Geneva chia Việt Nam thành 2 khu vực quân sự tạm thời tại vĩ tuyến 17
 • 07/07: Ngô Đình Diệm được chọn làm thủ tướng Quốc gia Việt Nam
 • 21/07: Hiệp định Geneve về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương được ký kết.
 • 08/1954 – 05/1955: Cuộc di cư Việt Nam 1954
 • 08/09: Liên minh SEATO được lập ra nhằm mục đích ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản.
 • 10/10: Thực dân Pháp rút, Việt Minh tiếp quản Thủ đô Hà Nội sau 9 năm kháng chiến.

Năm 1955

 • 01/01: Mỹ bắt đầu viện trợ trực tiếp cho Việt Nam Cộng hoà.
 • 12/02: Cố vấn Mỹ bắt đầu huấn luyện Quân lực Việt Nam Cộng hoà
 • 20/07: Ngô Đình Diệm từ chối tham gia tổng tuyển cử thống nhất theo hiệp định Geneva
 • 23/10: Trưng cầu dân ý tại miền Nam Việt Nam, Ngô Đình Diệm vượt qua Bảo Đại và trở thành nguyên thủ quốc gia.
 • 26/10: Việt Nam Cộng hòa tuyên bố thành lập, được hơn 100 nước công nhận. Đệ nhất Cộng hòa bắt đầu.

Năm 1956

 • Trong tháng 2: Hội nghị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 9 tuyên bố các sai lầm trong cải cách ruộng đất.
 • 18/08: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ nhìn nhận sai lầm và cho biết Trung ương Đảng và chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm các sai lầm.
 • 15/12: Báo Nhân Văn bị đóng cửa. Chiến dịch chống Phong trào Nhân Văn-Giai Phẩm bắt đầu.

Năm 1960

 • 20/12: Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam được thành lập.

Năm 1961

 • 15/02: Quân Giải phóng Miền Nam (QGP) lực lượng quân sự của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập.
 • 27/02: hai phi công thuộc Không quân Việt Nam Cộng hòa lái máy bay ném bom dinh Độc Lập nhằm ám sát Ngô Đình Diệm nhưng không thành.
 • Tháng 12: Quân Giải Phóng và du kích miền Nam kiểm soát phần lớn các vùng nông thôn miền Nam, đồng thời cũng thường xuyên phục kích Quân lực Việt Nam Cộng hoà. Chi phí Mỹ dành cho cuộc chiến tại Việt Nam tăng lên 1 triệu đô-la mỗi ngày.

Năm 1963

 • 02/01: Quân Giải Phóng chiến thắng trong Trận Ấp Bắc, lần đầu thành công trong chiến thuật chống trực thăng vận và thiết xa vận.
 • 08/05: Sự kiện Phật Đản tại Huế.
 • 11/06: Hòa thượng Thích Quảng Đức tọa thiền tự thiêu tại Sài Gòn để phản đối việc chính quyền Việt Nam Cộng hoà đàn áp Phật giáo.
 • 21/08: Lê Đình Nhu ra lệnh cho quân đội đột kích chùa Xá Lợi và các cơ sở Phật giáo khác tại miền Nam. Khoảng 1400 nhà sư bị bắt giữ. Nhiều người bị thủ tiêu.
 • 01/11: Quân lực Việt Nam Cộng hoà thực hiện đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị sát hại. Hội đồng Quân nhân Cách mạng do Dương Văn Minh đứng đầu nắm quyền. Khủng hoảng chính trị bắt đầu.

Năm 1964

 • 30/01: Nguyễn Khánh đảo chính lật đổ chính quyền của Dương Văn Minh.
 • 02/08 và 04/08: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ, khi tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam được cho là đã tấn công tàu khu trục của Mỹ.
 • 05/08: Trả đũa sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ thực hiện Chiến dịch Mũi Tên Xuyên, bắt đầu thời kì ném bom miền Bắc.
 • 07/08: Quốc hội Mỹ thông qua Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, cho phép tổng thống sử dụng quân đội tại Đông Nam Á mà không cần được Quốc hội tuyên bố chiến tranh.
 • 02/12: Trận Bình Giã.

Năm 1965

 • 02/03: Bắt đầu Chiến dịch Sấm Rền ném bom miền Bắc, (kéo dài đến 31 tháng 10 năm 1968).
 • 08/03: Mỹ bắt đầu đưa quân vào tham chiến tại miền Nam Việt Nam với 3.500 lính thuỷ quân lục chiến, đến tháng 12, tổng số quân Mỹ tại Việt Nam đã lên tới gần 200.000.
 • 10/06 – 11/07: Trận Đồng Xoài
 • Tháng 8: Chiến dịch Starlite – chiến dịch quân sự trên bộ lớn đầu tiên trong chiến lược tìm diệt.

Năm 1966

 • 28/01 – 06/03: Chiến dịch Masher/White Wing tại Bồng Sơn, An Lão (Bình Định).
 • Tháng 3 – Tháng 6: Khủng hoảng Phật giáo Nam Việt Nam.
 • Tháng 9: Bầu cử Quốc hội Lập hiến Việt Nam Cộng hòa.
 • 14/0 9 – 24/11: Chiến dịch Attleboro tại phía tây bắc Dầu Tiếng.

Năm 1975

 • 06/01: Chiến dịch Đường 14 – Phước Long của Quân Giải Phóng thắng lợi. Chiến thắng quan trọng củng cố quyết tâm của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam: Mỹ không còn khả năng quay lại miền Nam, Quân lực Việt Nam Cộng hoà không còn đủ sức hành quân giải tỏa quy mô lớn.
 • 08/01: Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết định thực hiện kế hoạch chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm.
 • 21/01: Tổng thống Ford trả lời họp báo rằng nước Mỹ không muốn quay trở lại cuộc chiến.
 • 10/03: Quân đội Nhân dân Việt Nam tấn công Ban Mê Thuột. Ngày hôm sau, thị xã thất thủ.
 • 14/03: Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút QLVNCH khỏi Tây Nguyên
 • 18/03: Bộ chính trị trung ương Đảng Lao Động Việt Nam quyết định đẩy nhanh cuộc tổng tấn công để đạt được toàn thắng trước ngày 1-5.
 • 19/03: QGP chiếm được Quảng Trị.
 • 22/03: QLVNCH bỏ Quảng Đức. QGP tiến vào quận Khánh Dương (Khánh Hòa)
 • 23/03: QGP tiến vào thị xã An Túc (tỉnh Bình Định) và Định Quán (Long Khánh)
 • 24/03: QLVNCH bỏ Quảng Ngãi, mất liên lạc với Huế. QGP tiến vào thị xã Tam Kỳ. VNCH quyết định bỏ toàn bộ phần Bắc Vùng 1 Chiến thuật.
 • 26/03: QGP tiến vào Huế sau 3 ngày bắn pháo
 • 27/03: QGP tiến vào căn cứ không quân Chu Lai, QLVNCH bỏ quận Tam Quan (Bình Định).
 • 28/03: QLVNCH bỏ tỉnh Lâm Đồng
 • 30/03: QGP tiến vào Đà Nẵng. Vùng 1 Chiến thuật sụp đổ hoàn toàn.
 • 31/03: QGP tiến vào căn cứ không quân sân bay Phú Cát căn cứ 60 chiến thuật.
 • 31/03: Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết tâm tổng công kích trong thời gian sớm nhất, với khẩu hiệu “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”.
 • 01/04: Sở chỉ huy quân đoàn 2 QLVNCH rút khỏi Nha Trang. QLVNCH rút khỏi Quy Nhơn, Tuy Hòa, và Nha Trang. Tây Nguyên hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của QGP.
 • 02/04: QGP tiến vào Nha Trang
 • 03/0 4: QGP tiến vào Tuy Hòa
 • 04/4: Chiếc C-5 Galaxy tham gia chiến dịch Babylift nhằm sơ tán trẻ sơ sinh khỏi Việt Nam bị rơi lúc cất cánh làm 140 người thiệt mạng, đa số là trẻ em.
 • 08/4: Nguyễn Thành Trung lái máy bay F-5E ném bom Dinh Độc lập.
 • 09/04: Trận Xuân Lộc bắt đầu.
 • 10/04: Hải quân Nhân dân Việt Nam chiếm các đảo tại quần đảo Trường Sa.
 • 16/04: Phan Rang thất thủ.
 • 18/04: Bình Thuận thất thủ. Vùng 2 Chiến thuật sụp đổ hoàn toàn.
 • 21/04: Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, lên thay là phó tổng thống Trần Văn Hương
 • 22/04: Xuân Lộc thất thủ.
 • 26/04: Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn.
 • 27/04: Dương Văn Minh thay chức vụ tổng thống của Trần Văn Hương
 • 28/04: Nguyễn Thành Trung cùng phi đội máy bay A-37 ném bom sân bay Tân Sơn Nhất. Tại Biên Hòa, sở chỉ huy Quân đoàn 3 QLVNCH ngừng hoạt động.
 • 29/04: Căn cứ Đồng Dù (Củ Chi) thất thủ. QGP chiếm Vũng Tàu. Sân bay Tân Sơn Nhất bị bắn rốc-két. Tất cả các nhân viên còn lại của Mỹ được sơ tán trong chiến dịch “Operation Frequent Wind”.
 • 30/04: Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Quân Giải Phóng Miền Nam tiến vào Sài Gòn. Chính quyền Quân quản Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản Việt Nam Cộng hòa, xóa bỏ ranh giới quân sự vĩ tuyến 17. Chiến tranh kết thúc.

Vừa rồi bài viết của DINHNGHIA.VN đã vừa tóm tắt lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 để gửi đến bạn đọc. Mong rằng qua nội dung của bài viết, bạn đã có một cái nhìn bao quát về lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975.

3.7/5 - (6 bình chọn)
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *