mol là gì và định nghĩa mol

Mol là gì? Ứng dụng của nó với sự phát triển của hóa học như nào? Đơn vị đo lường mol dành cho các hạt vi mô đóng một vai trò quan trọng đối với sự đo lường. Hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu xem mol là gì trong bài viết dưới đây!

Mol là gì?

Định nghĩa mol là gì?

Mol là một đơn vị đo lường cơ bản thuộc hệ quy chuẩn SI sử dụng cho các hạt vi mô. Mol nhằm diễn tả lượng chất có chứa 6,02214129(27)× \(10^{23}\) số hạt đơn vị của nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Hau nói cách khác, trong n mol chất thì có N = \(N_{A}\). n nguyên tử hay phân tử của chất đó. 6,02214129(27)× \(10^{23}\) được gọi là hằng số Avogadro (ký hiệu \(N_{A}\) ). Để đơn giản, trong nhiều bài tập hóa học ta có thể làm tròn \(N_{A}\) = 6,022 x \(10^{23}\).

Phân loại mol

Nguyên tử, phân tử là những hạt có kích thước vi mô. Chúng có kích thước nhỏ hơn hạt cát hàng nghìn, hàng vạn lần mà mắt ta không nhìn thấy được. Vì vậy mà các đơn vị đo lường dành cho các hạt vĩ mô không thể áp dụng lên chúng được. Các nhà khoa học đã đề xuất ra một đơn vị đo lường mới dành cho các hạt vi mô này, đó là mol.

Khái niệm mol nguyên tử và mol phân tử là không giống nhau.

 • Mol nguyên tử của một nguyên tố là lượng nguyên tố đó có chứa \(N_{A}\) nguyên tử của nguyên tố đó.
 • Mol phân tử của một chất là lượng chất chứa \(N_{A}\) phân tử của chất đó.

Ví dụ:

 • 1 mol nguyên tử oxi có chứa 6,022 x \(10^{23}\) nguyên tử oxi.
 • 1 mol phân tử oxi (\(O_{2}\)) có chứa 6,022 x \(10^{23}\) phân tử (\(O_{2}\).

mol là gì và định nghĩa mol

Lịch sử phát triển của mol

Lịch sử đơn vị mol liên quan chặt chẽ với các khái niệm phân tử khối, đơn vị khối lượng nguyên tử, hằng số Avogadro và các khái niệm có liên quan khác.

Tên gọi “mol” bắt nguồn từ tiếng Đức, do nhà hóa học Wilhelm Ostwald đặt ra vào năm 1894 dựa theo từ molekül của tiếng Đức (nghĩa là “phân tử”).

Khối lượng mol

Số mol có liên quan mặt thiết đến khối lượng mol. Vậy đơn vị khối lượng mol được tính như thế nào?

Định nghĩa khối lượng mol là gì?

Khối lượng mol của một chất là khối lượng một mol nguyên tử hoặc phân tử chất đó, ký hiệu M, được tính bằng gam và có trị số bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối chất đó. Khối lượng mol của nguyên tử lấy bằng nguyên tử khối các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Ví dụ:

 • Khối lượng mol của 1 nguyên tử Oxi: \(M_{O}\)=16g
 • Khối lượng mol của 1 nguyên tử Hidro: \(M_{H}\)=1g
 • Khối lượng mol của 1 phân tử nước \(H_{2}O\): \(M_{[latex]H_{2}O\)}[/latex]= 16+2.1 = 18g

Công thức tính khối lượng mol nguyên tử

\(M=\frac{m}{n}\)

Trong đó:

 • M là khối lượng mol chất (bằng nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó), tính bằng g/mol.
 • m là khối lượng của chất đó, đơn vị (g).
 • n là số mol chất, tính bằng (mol).

mol là gì và hình ảnh phân tử mol

Thể tích mol của chất khí

Thể tích mol của chất khó là gì?

Thể tích mol phân tử của một chất khí là thể tích của 1 mol phân tử của chất khí đó. Hay nói cách khác, thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi \(N_{A}\)  phân tử chất đó.

Một mol của bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất  đều chiếm những thể tích bằng nhau. Quy ước ở t= \(0^{o}C\) và P=1 atm (điều kiện tiêu chuẩn hay đktc) thì 1 mol khí nào cũng có thể tích là 22,4 lít.

Ví dụ: Ở đktc, 1 mol khí \(H_{2}\) hoặc 1 mol khí \(O_{2}\) đều chiếm thể tích 22,4 lít.

mol là gì và định nghĩa mol nguyên tử

Công thức tính mol xét ở điều kiện tiêu chuẩn

Để tính số mol chất khí ở đktc thông qua thể tích ta có công thức:

\(n= \frac{V}{22,4}\)

 • n: số mol khí (mol)
 • V: thể tích khí ở đktc (l)

Đối với các chất khí ở điều kiện tự nhiên, khác với đktc trên thì công thức này không còn áp dụng được nữa. Ta phải sử dụng một công thức khác phức tạp hơn để tính toán.

Ngoài ra mol chất còn cần thiết để xác định nồng độ mol của chất nữa (đơn vị mol/l). Phần này bạn hãy xem thêm bài viết khác cụ thể hơn của DINHNGHIA.VN nhé.

Hy vọng bạn đã hiểu những khái niệm cơ bản của hóa học mol là gì? Khối lượng mol và thể tích mol là gì? Để có thể trao đổi nhiều hơn về bài viết này, mời bạn để lại nhận xét bên dưới và cùng theo dõi các bài viết bổ ích từ DINHNGHIA.VN!

3.7/5 - (3 bình chọn)
Please follow and like us:

Comments

 1. Pingback: dung dịch là gì? Nồng độ dung dịch là gì? Cách phân loại dung dịch

 2. Pingback: Cách tính pH của dung dịch và công thức tính nhanh pH

 3. Pingback: Phản ứng trung hòa là gì? Từ A đến Z tổng hợp về phản ứng trung hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *