Công cuộc dựng nước và giữ nước của đất nước ta với biết bao trang lịch sử chói lọi lưu danh hậu thế. Các cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược nói chung hay diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nói riêng đã trở thành niềm tự hào dân tộc. Cùng DINHNGHIA.VN thuyết minh và tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, tìm hiểu hoàn cảnh, kết quả cũng như nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa này qua bài viết dưới đây!

Giới thiệu anh hùng Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Để tìm hiểu sâu hơn về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta cần nắm được một số thông tin cơ vẩn về người anh hùng Lê Lợi cũng như đôi nét về cuộc khởi nghĩa này.

Đôi nét về anh hùng Lê Lơi

 • Dũng tướng Lê Lợi sinh năm 1385 và mất năm 1433. Quê ông ở hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, trấn Thanh Hóa, nay thuộc huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
 • Lê Lợi là người thông minh, lanh lợi ngay từ thủa nhỏ. Ông được biết đến là một dũng tướng tài ba, đức độ.
 • Ông tiếp nối đời cha lên làm phụ đạo Lam Sơn khi đất nước có nhiều biến động.
 • Lê Lợi là người ham đọc sách, dùi mài kinh sử và binh pháp.
 • Năm 1418, sau khi chiêu dụ được một số hào kiệt và chí sĩ cùng chí hướng như Nguyễn Trãi, Lê Văn An, Bùi Quốc Hưng, Trần Nguyên Hãn… ông đã phất cờ khởi nghĩa ở vùng núi Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương, đồng thời cũng kêu gọi nhân dân đồng lòng đánh giặc ngoại xâm phương Bắc.
 • Lê Lợi đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi trong vòng 10 năm ròng rã, sau đó ông lên ngôi vua, đặt tên nước ta là Đại Việt, đóng đô ở Đông Đô – Hà Nội

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì? Tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Những giai đoạn chính của khởi nghĩa Lam Sơn như nào?… Đây vốn là những câu hỏi của rất nhiều người, dưới đây là một số thông tin về cuộc khởi nghĩa này.

 • Bắt đầu năm 1418 và kết thúc thắng lợi năm 1427. Là cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi khởi xướng và là lãnh đạo, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi quân Minh.
 • Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra với ba giai đoạn chính:
  +) Giai đoạn 1: 1418-1423 – Khởi nghĩa hoạt động ở vùng Thanh Hóa

         +) Giai đoạn 2: 1424-1425 – Cuộc khởi nghĩa tiến vào khu vực phía Nam

         +) Giai đoạn 3: 1426 – 1427 – Giải phóng Đông Quan

diễn biến cuộc khởi nghĩa lam sơn và hình ảnh minh họa

Tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được tóm lược qua ba giai đoạn chính như sau:

Giai đoạn 1: Quá trình nghĩa quân Lam Sơn hoạt động ở Thanh Hóa

 • Mùa xuân năm 1418, người anh hùng Lê Lợi đã cùng với 50 tướng văn tướng võ và một số chí sĩ như Nguyễn Lý, Lê Văn An… phất cờ khởi nghĩa. Ông tự xưng là Bình Định Vương và kêu gọi nhân dân đánh quân Minh cứu nước.
 • Lúc này, quân Minh cai trị đất nước ta với hơn 5 vạn quân lính với chế độ hà khắc và tàn bạo.
 • Giai đoạn đầu này được coi là thời kì khó khăn nhất của cuộc khởi nghĩa khi vừa lực lượng mỏng, quân lương thì thiếu thốn. Đây là nguyên nhân khiến nghĩa quân của Lê Lợi giai đoạn này chỉ thắng được những trận nhỏ.
 • Do lực lượng quá chênh lệch cũng như điều kiện khó khăn, nghĩa quân Lam Sơn nhiều lần bị quân Minh vây đánh. Điển hình là ba lần trong năm 1418, 1419 và 1422 nghĩa quân phải chạy lên núi Chí Linh.
 • Tướng sĩ Lê Lai phải đóng giả Lê Lợi để nhử quân Minh giúp nghĩa quân có đường thoát, trong một lần quân Minh vay gắt tại núi Chí Linh.
 • Bên cạnh đó, một số tù trưởng miền núi và quân nước Lào đi theo quân Minh đã gây khó khăn cho nghĩa quân Lam Sơn.
 • Năm 1422, Lê Lợi phải xin giảng hòa với quân Minh trước tình thế hết sức khó khăn đó.
 • Đến năm 1423, khi lực lượng đã củng cố, lấy lí do sứ giả bị quân Minh bắt giữ, Lê Lợi cắt đứt giảng hòa. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bước vào giai đoạn mới.

diễn biến cuộc khởi nghĩa lam sơn trong giai đoạn 1

Giai đoạn 2: Nghĩa quân Lam Sơn tiến vào Nam

 • Lê Lợi quyết định đưa quân vào vùng Nghệ An trong năm 1424. Đây được xem là bước tiến mới trong chiến thuật lãnh đạo của Bình Định Vương.
 • Nghĩa quân Lam Sơn đánh bại thành Đa Căng, đồng thời đánh lui quân cứu viện của Cầm Bành. Sau đó, nghĩa quân của Lê Lợi tiếp tục đánh bại Trà Lân.
 • Tướng quân Minh là Trần Trí bị thua liền mấy trận phải rút về thành cố thủ khi Đinh Liệt được Lê Lợi giao mang quân vào đánh Nghệ An.
 • Theo lệnh của Lê Lợi, Đinh Liệt đem quân đánh Diễn Chau vào tháng 5 năm 1425. Sau khi giao chiến, quân Minh thua phải chạy về vùng Tây Đô (Thanh Hóa ngày nay). Tiếp đó, các tướng như Lê Triện, Lưu Nhân Chú ra tiếp viện cho Đinh Lễ đánh Tây Đô, quân Minh lại bị thua phải rút về thành để cố thủ.
 • Các thành trì từ Thanh Hóa đều bị Lê Lợi làm chủ từ cuối năm 1425.

Giai đoạn 3: Nghĩa quân Lam Sơn giải phóng Đông Quan

Trong giai đoạn này, nghĩa quan liên tục tiến đánh và giành chiến thắng ở nhiều trận khác nhau.

Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động

 • Tháng 8/1426, Lê Lợi chia nghĩa quân làm 3 cánh đánh vào bắc với 3 hướng Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Quan.
 • Tướng Lê Triện của nghĩa quân đánh bại Trần Trí ở Đông Quan. Sau đó quân Vân Nam của nhà Minh đến tiếp viện thì Lê Triện chia quân cho các tướng khác để đánh quân Vân Nam.
 • Năm 1426, trước tình thế nguy cấp đó, 20.000 quân Minh đến tiếp viện cùng với 30.000 thổ minh bản xứ đến cứu giúp quân Minh dưới sự chỉ huy của Vương Thông và Mã Anh.
 • Tuy nhiên, mặc dù quân Minh được tiếp viện nhưng tướng Đỗ Bí của nghĩa quân Lam Sơn vẫn đánh bại Mã Kỳ ở Từ Liêm. Do Vương Thông đã phòng bị kĩ lưỡng nên tướng Lê Triện của nghĩa quân bị thuê đành rút về Cao Bộ và cầu cứu đến tướng Nguyễn Xí.
 • Tướng Đinh Lễ và Nguyễn Xí dụ quân Vương Thông vào trận Tốt Động, Chúc Động khiến quân Vương Thông thua to phải chạy về cố thủ ở Đông Quan.
 • Sau đó, Vương Thông nghĩ kế đòi lập con cháu nhà Trần lên làm vua (Trần Cảo) để tương kế tựu kế đánh lại nghĩa quân Lam Sơn. Tuy nhiên, Lê Lợi đã phát hiện kịp thời và cắt đứt giảng hòa.
 • Để thống nhất đất nước, Lê Lợi sai quân đi chiếm các thành như Điêu Diêu, Tam Giang và Xương Giang, Kỳ Ôn.
 • Lê Lợi chiếm được thành Đông Quan vào năm 1427.
 • Cuối năm 1427, 15 vạn quân Minh dưới sự chỉ huy của Liễu Thăng tiến sang nước ta.
 • Lê Lợi dùng mưu trí cho đánh cánh quân của Liễu Thăng trước để làm nản lòng địch.
 • Các nhánh quân Minh đều bị thua dưới sự chỉ huy của Lê Lơi, các tướng Minh người bị giết, người tự vẫn, chỉ có Hoàng Phúc sống sót được thả về.
 • Quân Lam Sơn phục kích quân của Mộc Thạch khiến hắn thua to vào ngày 14/12/1427.
 • Vương Thông sợ quá bèn xin giảng hòa, sau đó hai bên tiến hành làm lễ thề tại thành Đông Quan.
 • Đến tháng chạp năm 1427, quân Minh rút về nước, cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi, diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã kết thúc.

Xem chi tiết >>> Trận Tốt Động Chúc Động: Bối cảnh, Diễn biến, Kết quả và Ý nghĩa

Kết quả của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

 • Sau diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, kết quả thu được là tiêu diệt 5 vạn quân Minh, bắt sống 1 vạn tên, Vương Thông phải tháo chạy về Đông Quan.
 • Các tướng Minh như Lương Minh, Liễu Thăng cùng hàng vạn tên giặc đã bị giết.
 • Mộc Thạch phải tháo chạy, Vương Thông phải xin hàng và chấp nhận mở hội thề ở Đông Quan.
 • Đến năm 1428, nước ta đã sạch bóng quân Minh. Chấm dứt 20 năm độ hộ phong kiến của nhà Minh => Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã thắng lợi vẻ vang và mang đến ý nghĩa lịch sử to lớn.

nguyên nhân, kết quả và diễn biến cuộc khởi nghĩa lam sơn

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Sau khi năm được tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cũng như kết quả cuộc khởi nghĩa này, chúng ta cũng cần tìm hiểu về nguyên nhân thắng lợi như sau:

 • Thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu, ý chí quyết tâm và bất khuất trong chiến đấu để giành được độc lập tự do cho đất nước.
 • Mọi tầng lớp nhân dân không phân biệt trai gái, già trẻ hay các thành phần dân tộc, tất cả đều một lòng đánh giặc, cùng hăng hái tham gia khởi nghĩa, tiếp tế cho nghĩa quân, tạo mọi điều kiện để nghĩa quân Lam Sơn đánh quân Minh.
 • Do những chính sách đúng đắn của thủ lĩnh Lê Lợi, nhờ đường lối chiến thuật phù hợp và sáng tạo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

 • Sự thắng lợi của khởi nghĩa đã chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của triều đình phong kiến nhà Minh.
 • Mở ra một thời kì mới của đất nước ta thời Lê Sơ
 • Đập tan những âm mưu xâm lược đô hộ của nhà Minh.
 • Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta, lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu bất khuất cũng như tinh thần nhân đạo sáng ngời của dân tộc.

Có thể nói, lịch sử Việt Nam đã trải qua biết bao mốc son chói lọi để rồi khi tìm hiểu về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, hoàn cảnh, kết quả, nguyên nhân thắng lợi cũng như ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa này khiến mỗi người chúng ta không khỏi xúc động. Mặc dù diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra trong 10 năm dài đằng đẵng, nhưng nó cũng cho thấy đây là một cuộc chiến gian khổ khó khăn nhưng rất đang tự hào của dân tộc ta.

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích phục vụ cho quá trình nghiên cứu và học tập Lịch sử của bản thân. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn dưới sử chỉ huy của Lê Lợi đã viết tiếp trang sử vàng oanh liệt của dân tộc trong quá trình đấu tranh và xây dựng. Đồng thời cũng cho thấy, sức mạnh dân tộc có giá trị hơn bao giờ hết, nó có thể tạo nên sức bật đánh tan mọi âm mưu thù địch của kẻ thù.

Hy vọng những thông tin trên thực sự hữu ích cho bạn khi tìm hiểu về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cũng như những vấn đề xung quanh cuộc khởi nghĩa này. Nếu có bất cứ câu hỏi nay hay có những đóng góp gì liên quan đến chủ đề diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, mời bạn để lại nhận xét bên dưới để chúng mình cùng trao đổi thêm nhé!

Xem thêm >>> Nước Đại Việt thời Lê Sơ: Tình hình Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Xã hội

4.2/5 - (5 bình chọn)
Please follow and like us:
Tagged:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *