gdp là gì và phương pháp để tính gdp

GDP là thuật ngữ kinh tế thường xuyên được nhắc đến trên các bản báo cáo kinh tế. Tuy nhiên, GDP là gì, cách tính GDP như nào, những yếu tố ảnh hưởng đến GDP cũng như ý nghĩa của GDP đến nền kinh tế của quốc gia thì rất ít người biết. Nếu bạn quan tâm đến GDP là gì cũng như những vấn đề liên quan thì hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

GDP là gì?

 • Khái niệm GDP là gì? Đây chính là tên viết tắt của từ Gross Domestic Product có nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội.
 • Hiểu theo một cách đơn giản, GDP là tổng số tiền được quy đổi từ các sản phẩm, dịch vụ của một quốc gia làm ra. GDP là chỉ số đánh giá sự phát triển của một quốc gia hay một vùng lãnh thổ.
khái niệm gdp là gì
Khái niệm GDP là gì?

Cách tính GDP như nào?

Trong khái niệm GDP là gì có nhắc đến cách tính GDP như thế nào. GDP được hiểu cụ thể là tổng giá trị bằng tiền thu được cho tất cả các sản phẩm, mặt hàng, dịch vụ mà quốc gia, vùng lãnh thổ đó làm ra trong một thời gian quy định. Người ta thường lấy mốc thời gian một năm để tính GDP. Có nhiều phương pháp để tính GDP:

Phương pháp chi tiêu

GDP được tính theo công thức:

GDP = C+G+I+NX

Trong đó:

 • C: tổng sản phẩm tiêu dùng của hộ gia đình.
 • G: tổng sản phẩm tiêu dùng của chính  phủ.
 • I tổng đầu tư.=Khấu hao + khoản chi tiêu mở rộng quy mô của tư bản hiện vật.
 • NX: cán cân thương mại = xuất khẩu- nhập khẩu.

Phương pháp thu nhập (phương pháp chi phí)

Nếu phương pháp chi tiêu là tính tổng số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia, vùng lãnh thổ dùng để chi mua các mặt hàng là các sản phẩm thành phẩm và các loại hình dịch vụ thì theo phương pháp thu nhập, GDP được tính bằng tổng thu nhập từ các yếu tố như tiền lương, tiền lại, lợi nhuận trong kinh doanh, tiền thuế trong các lĩnh vực.

GDP được tính theo công thức:

GDP = W + R + i + Pr + Ti + De

Trong đó:

 • W : tiền lương.
 • R : Tiền cho thuê tài sản.
 • i : tiền lãi.
 • Pr : lợi nhuận.
 • Ti : thuế.
 • De : khấu hao tài sản cố định.
gdp là gì và cách tính gdp
GDP là gì và cách tính GDP

Phương pháp giá trị gia tăng

Ngoài hai cách tính trên thường được sử dụng,  GDP còn được tính theo công thức:

GDP = ∑ GOi ( i=1,2,3,…n)

Trong đó:

 • GOi là giá trị gia tăng của một ngành i cụ thể nào đó

GO=Σ VAj (j= 1,2,3,…m)

VAj là giá trị tăng thêm của một doanh nghiệp j bất kỳ trong ngành.

m là số lượng các doanh nghiệp

 • n số ngành được thống kê trong ngành kinh tế.

Tuy nhiên, chúng ta thường gặp thuật ngữ GDP bình quân đầu người hơn.GDP bình quân đầu người được tính theo công thức:

GDP bình quân đầu người= tổng thu nhập quốc dân/tổng số dân

Trong đó:

 • Tổng thu nhập quốc dân: Được tính bằng tổng giá trị của tất cả các sản  phẩm, dịch vụ quy đổi thành tiền, được sản xuất trong thời gian một năm trên phạm vi lãnh thổ của một nước hay một khu vực. Đơn vị của tổng thu nhập quốc dân là đồng.
 • Tổng dân số: Là tổng số dân của quốc gia hay khu vực đó, không kể công dân trong nước hay ở nước ngoài, miễn là mang quốc tịch của quốc gia đó, làm ở tất cả các ngành nghề, từ sản xuất công, nông nghiệp, đồ thủ công, các loại hình dịch vụ, văn hóa, giải trí…Tổng số dân được tính bằng đơn vị người.
gdp là gì và phương pháp để tính gdp
Phương pháp tính giá trị gia tăng là một trong những cách tính GDP

Sự khác biệt giữa GDP bình quân đầu người và GDP là gì?

Nếu không tìm hiểu khái niệm GDP là gì, nhiều người lầm tưởng rằng GDP và GDP bình quân đầu người là hai khái niệm giống nhau. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn khác biệt. Trong phương thức tính toán GDP và GDP bình quân đầu người thể hiện rất rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm.

Trong khi GDP là tổng sản phẩm quốc nội từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ thì GDP bình quân đầu người được tính bằng tổng số sản phẩm tính bằng tiền trên tổng số dân. Về công thức, GDP bình quân đầu người chính bằng GDP chia cho tổng số dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đó không kể đang sinh sống trong nước hay sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, về mặt ý nghĩa, hai khái niệm này có sự chênh lệch rất lớn.

GDP là chỉ số đánh giá tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế trong nước trong tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề…Không những thế, GDP còn giúp các nhà kinh tế học, các chuyên gia cũng như các cấp lãnh đạo nghiên cứu sự biến động của các sản phẩm và dịch vụ được thay đổi theo thời gian.

GDP bình quân đầu người lại phản ánh một cách chính xác nhất mức thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân trong quốc gia, vùng lãnh thổ đó. Cũng chính vì thế mà, GDP bình quân đầu người mới là chỉ số đánh giá mức sống của người dân. Một quốc gia có chỉ số GDP cao chưa chắc đã là một quốc gia gia có mức sống cao vì nó còn phụ thuộc vào tổng số dân của quốc gia đó. Và ngược lại, một quốc gia có chỉ số GDP thấp hơn các nước khác nhưng lại có GDP đầu người cao hơn điều này chứng tỏ thu nhập cũng như mức sống của người dân ở quốc gia này cao hơn.

GDP bình quân đầu người còn được sử dụng như một chỉ số phân hóa mức độ giàu nghèo của từng tầng lớp dân cư hay giữa các vùng khác nhau trong cùng một quốc gia. Dựa trên những đánh giá này, các nhà hoạch định chiến lược, các nhà lãnh đạo, chính phủ sẽ đưa ra những giải pháp khắc phục, các chính sách phù hợp để nâng cao mức sống của người dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cũng như các chính sách giúp xóa đói, giảm nghèo…để nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên trên mức trung bình.

Một điểm khác trong GDP bình quân đầu người đó là trong khi GDP bao gồm cả thuế và các khoản khấu hao tài sản thì GDP bình quân đầu người lại không bao gồm thuế sản xuất, khấu hao tài sản, giá trị thặng dư, mà nó bao gồm cả thu nhập từ sở hữu và chuyển nhượng.

sự khác biệt giữa gdp bình quân đầu người và gdp là gì
Sự khác biệt giữa GDP bình quân đầu người và GDP là gì?

Ưu nhược điểm của GDP là gì?

Ưu điểm của GDP

Là chỉ số biểu thị một phần mức sống và được đánh giá một cách rộng rãi, liên tục và nhất quán thông qua việc cung cấp GDP liên tục theo từng quý và mang tính chuyên ngành do đó chỉ số  GDP không có sự khác biệt giữa các nước.

Nhược điểm của GDP

GDP không phải là tiêu chuẩn để đo của mức sống, nó chỉ phản ánh một cách tương đối mức sống của người dân. GDP cao chưa chắc mức sống của người dân cao và ngược lại.

Các yếu tố ảnh hưởng đến GDP

Nếu bạn tìm hiểu GDP là gì thì không khó để nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến GDP là gì. Tuy nhiên, để hiểu sâu hơn về các yếu tố đó, chúng ta cần phân tích một cách cụ thể những vấn đề sau:

 • Dân số: Dân số đóng góp một phần không nhỏ đối với GDP của một nước. Dân số vừa là nguồn cung cấp lao động cho xã hội để tạo ra của cải vật chất và tinh thần, vừa là đối tượng tiêu thị các các sản phẩm, các loại hình dịch vụ do chính con người tạo ra. Do đó, GDP và dân số có mối quan hệ mật thiết tác động qua lại lẫn nhau và không thể tách rời.
 • FDI: FDI là từ chỉ chung cho vốn đầu tư bao gồm nhiều loại hình khác nhau như vốn đầu tư tư nhân, vốn đầu tư chính phủ, vốn đầu tư có nguồn gốc từ nước ngoài. Đây là một nhân tố quan trọng trong quá trình sản xuất. Nó không chỉ bao gồm tiền bạc mà còn cả về vật chất, phương tiện sản xuất, cơ sở hạ tầng và các hoạt động xã hội.
 • Lạm phát: Lạm phát là một quá trình của kinh tế. Điều này có nghĩa là nếu muốn tăng trưởng ở mức độ cao thì phải chấp nhận lạm phát với một mức độ nhất định. Tuy nhiên, khi lạm phát tăng cao quá mức cho phép, nó gây ra sự ngộ nhận cho sự tăng trưởng GDP và dẫn đến khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
gdp là gì và các yếu tố ảnh hưởng đến gdp
GDP là gì và các yếu tố ảnh hưởng đến GDP

Ảnh hưởng của GDP đến kinh tế quốc gia

Thông qua khái niệm GDP là gì, phần nào giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng của GDP đến nền kinh tế. Một sự thay đổi GDP dù lớn hay nhỏ, dù lên hay xuống cũng gây ra những tác động mạnh mẽ đến kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Trên đây là một số thông tin về GDP là gì, cách tính GDP, sự khác biệt giữa GDP bình quân đầu người và GDP là gì, ưu nhược điểm của GDP cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến GDP của một quốc gia. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề bài viết GDP là gì, hãy để lại câu hỏi bên dưới để cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu thêm nhé! Chúc bạn học tập và nghiên cứu hiệu quả.

Rate this post
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *