Kiến thức trọng tâm lịch sử 12 được rất nhiều các bạn học sinh quan tâm. Từ các kiến thức trọng tâm lịch sử 12 học sinh cũng như giáo viên có thể dễ dàng ôn tập cũng như nắm bắt kiến thức hơn. Cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu về kiến thức trọng tâm lịch sử 12 qua bài viết sau đây.

MỤC LỤC

Kiến thức trọng tâm lịch sử 12 phần lịch sử thế giới

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 – 1949)

 • Hội nghị Ianta cùng các quyết định quan trọng của hội nghị như: Tiêu diệt tận gốc CNPX Đức, CN quân phiệt Nhật, nhanh chóng kết thúc chiến tranh; Thành lập Liên Hợp Quốc; Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa 3 cường quốc ở Châu Á và Châu Âu. =>  Những quyết định của hội nghị Ianta trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới – Trật tự 2 cực Ianta.
 • Thành lập Liên Hợp Quốc (25/4 -> 26/6/1945). Với mục đích duy trì hòa bình và an ninh thế giới; Phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới. LHQ hoạt động trên 5 nguyên tắc; Bộ máy tổ chức LHQ bao gồm 6 cơ quan; Vai trò LHQ là: Giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột nhiều khu vực; Giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới; Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; Giúp đỡ các dân tộc về văn hóa, y tế, kinh tế, giáo dục,…

Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến 1991 với kiến thức trọng tâm

 • Các thành tựu trong việc  xây dựng CNXH của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70. Liên Xô tan rã và sự hình thành Liên Bang Nga. Sự phát triển của LBN từ 1991 đến năm 2000.

Các nước Đông Bắc Á với các kiến thức trọng tâm lịch sử 12 

 • Những biến đổi quan trọng của khu vực Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) sau chiến tranh thế giới thứ hai. Sự thành lập nhà nước CHND Trung Hoa và ý nghĩa lịch sử mà nó mang lại. Cuộc cải cách mở cửa  ở Trung Quốc từ năm 1978 – 2000.

Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ với các kiến thức trọng tâm

 • Những nét chính về quá trình đấu tranh giành độc lập của các quốc gia ĐNA sau chiến tranh thế giới lần thứ II. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Lào từ 1945 – 1975.
 • Nội dung, thành tựu, hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội và chiến lược kinh tế hướng ngoại của 5 nước sáng lập ASEAN.
 • Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950. Những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.

Các cuộc đấu tranh tại châu Phi và khu vực Mĩ Latinh với các kiến thức

 • Những nét chính về đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau CTTG II; Những nét chính về quá trình giành và bảo vệ độc lập ở khu vực Mĩ La Tinh.

Nước Mĩ với các kiến thức trọng tâm lịch sử 12

 • Sự phát triển kinh tế, khoa học – kỹ thuật của Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ II. Những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945-2000.

Tây Âu với các nội dung chính

 • Tây Âu là một trong 3 trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới ở nửa sau thế kỉ XX. Nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản Tây Âu nửa sau thế kỉ XX. Sự ra đời và quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu (EU).

Nhật Bản với các nội dung chính

 • Sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế, KHKT Nhật Bản. Những nét chính về cải cách dân chủ và chính sách đối ngoại của Nhật Bản.

Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh

 • Chiến tranh lạnh giữa 2 phe TBCN và XHCN. Xu thế hòa hoãn giữa 2 phe TBCN và XHCN. Xu thế phát triển của thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt.

Cách mạng khoa học – Công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

 • Nguồn gốc, đặc điểm của cuộc cách mạng Khoa học – công nghệ trong nửa sau TK XX. Xu thế toàn cầu hóa và tác động của xu thế toàn cầu hóa.
kiến thức trọng tâm lịch sử 12 và hình ảnh minh họa
Chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1938 đến năm 1945

Kiến thức trọng tâm lịch sử 12 phần lịch sử Việt Nam

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1925

Hoàn cảnh, nội dung của cuộc khai thác thuộc địa của Pháp ở Đông Dương; Những tác động về kinh tế, xã hội của Việt Nam sau chương trình khai thác.  Phong trào DTDC ở VN từ 1919-1925. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến năm 1925 ( Quá trình tìm đường cứu nước).

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến 1930                                                                        

 • Hoàn cảnh ra đời, hoạt động và ý nghĩa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Sự thành lập VNQDĐ; Diễn biến, kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Hoàn cảnh, quá trình ra đời của Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản VN.
 • Những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đến tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam. Sự ra đời và hoạt động của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và hạn chế của Luận cương tháng 10 /1930; So sánh Cương lĩnh tháng 2/1930 với Luận cương tháng 10/1930.

Phong trào dân chủ của 1936 đến 1939 với các nội dung chính

 • Tình hình thế giới và trong nước sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.  Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị BCH trung ương tháng 7/1936. Diễn biến, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939.

Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1939 đến 1945

Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1939 đến 1945 – Sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa  với các kiến thức trọng tâm lịch sử 12 như:

 • Những biến đổi của Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới lần thứ II. Hội nghị BCHTW Đảng (11/1939). Quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

Nước Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 với các kiến thức

Nước Việt Nam DCCH từ sau ngày mùng 2 tháng 9 đến năm 1945 đến trước ngày 19/12/1946. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến 1950. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến 1953. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc từ năm 1953 đến 1954.

Nước Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 với các kiến thức

 • Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn tại miền Nam từ năm 1954 đến 1975. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược.
 • Nhân dân miền Bắc chiến đấu và sản xuất từ năm 1965 đến 1973. Miền Bắc khôi phục kinh tế và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc. Miền Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam từ năm 1973 đến 1975.

Nước Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 với các kiến thức

 • Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975. Việt Nam trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ năm 1976 đến 1986.
 • Đất nước trên con đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội từ năm 1986 đến năm 2000.

DINHNGHIA.VN đã cung cấp đến quý vị và các bạn các thông tin về kiến thức trọng tâm lịch sử 12 trong bài viết trên đây. Mong rằng với những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp, các bạn sẽ có thêm kiến thức trong quá trình học tập cũng như nắm chắc kiến thức trọng tâm lịch sử 12. Chúc bạn luôn học tốt!

5/5 - (1 bình chọn)
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *