Phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925 diễn ra như thế nào? Các hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân tại Việt Nam diễn biến ra sao? Hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu về phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925 qua bài viết dưới đây nhé!

Hoạt động của những người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài

Hoạt động của Phan Bội Châu trong phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925

 • Sau những năm bôn ba ở Nhật, Trung Quốc không thành công. Phan Bội Châu bị Trung Quốc giam cầm từ năm 1913 đến năm 1917 được thả tự do.
 • Vào tháng 6/1925, Phan Bội Châu bị Pháp bắt tại Thượng Hải – Trung Quốc và đưa về Huế.

Hoạt động của Phan Chu Trinh trong phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925

 • Năm 1911, Phan Chu Trinh ra khỏi nhà tù Côn Đảo, ông sang Pháp và tiếp tục hoạt động .
 • Năm 1922, Phan Chu Trinh viết “Thất điều thư” vạch 7 tội của vua Khải Định.
 • Tháng 6/1925 Phan Chu Trinh về nước và tiếp tục tuyên truyền, đả phá chế độ quân chủ, đề cao dân quyền… Phong trào được nhiều thanh niên và nhân dân hưởng ứng.

Những hoạt động của Tâm tâm xã

 • Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Công Viễn… lập nên tổ chức Tâm tâm xã 1923.
 • Ngày 19/6/1924, Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Đông Dương ở Sa Diện. Việc không thành, Phạm Hồng Thái hy sinh, nhóm lại ngọn lửa chiến đấu của nhân dân ta.

Hoạt động của Việt Kiều Pháp trong phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925

 • Nhiều Việt kiều tại Pháp cũng tham gia hoạt động yêu nước, chuyển tài liệu, sách báo tiến bộ về nước.
 • Năm 1925, lập nên ”Hội những người lao động trí óc Đông Dương”.

phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925 và hình ảnh minh họa

Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân ở Việt Nam

Hoạt động của tư sản Việt Nam trong phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925

 • Tẩy chay tư sản Hoa kiều, vận động người Việt dùng hàng Việt. Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo tại Nam Kỳ của tư bản Pháp.
 • Tư sản lớn ở Nam Kỳ như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long… Thành lập Đảng lập hiến (1923), để đòi tự do, dân chủ. Nhưng khi được Pháp nhượng bộ một số quyền lợi họ sẵn sàng thỏa hiệp.
 • Ngoài Bắc, có một nhóm Nam Phong của Phạm Quỳnh cổ vũ  thuyết “quân chủ lập hiến”. Nhóm Trung Bắc của Nguyễn Văn Vĩnh đề cao “trực trị”.

Hoạt động của tiểu tư sản trí thức trong phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925

 • Tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên…
 • Ra đời nhiều báo tiến bộ như Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê, Hữu Thanh, Tiếng Dân…
 • Nhà xuất bản tiến bộ Nam đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quan hải tùng thư (Huế).
 • Cao trào dân chủ công khai như đòi Pháp thả tự do cho Phan Bội Châu (1925). Và lễ truy điệu Phan Chu Trinh (1926).

Các cuộc đấu tranh của công nhân trong phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925

 • Ngày càng nhiều cuộc đấu tranh nhưng vẫn còn lẻ tẻ, tự phát
 • Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son, tại cảng Sài Gòn không chịu sửa chữa chiến hạm Mi- sơ lê của Pháp. Để nhằm phản đối việc chiến hạm này chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc (8/1925).
 • Cuộc bãi công của thợ máy Ba son đòi tăng lương 20%. Phải cho công nhân bị thải hồi được quay lại làm việc.

phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925 và phong trào của công nhân

Phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925 và Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Tất Thành là một thanh niên có lòng yêu nước, nhận thấy những hạn chế trong chủ trương cứu nước của các tiền bối. Nên ông quyết định ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911.

 • Sau nhiều năm bôn ba trên thế giới, Nguyễn Tất Thành quay lại Pháp 1917 và gia nhập Đảng Xã hội Pháp 1919.
 • Ngày 18/6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Versailles “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi Pháp và Đồng minh thừa nhận quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của nhân dân An Nam.
 • Tháng 07/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin. Từ đó khẳng định con đường giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.
 • Ngày 25/12/1920, Người tham dự Đại hội Đại biểu của Đảng Xã hội Pháp ở Tua. Gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
 • Năm 1921, Người lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Paris, với mục đích để đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân. Ra báo “Người cùng khổ” là cơ quan ngôn luận của Hội.
 • Người còn viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân…đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp.
 • Tháng 6/1923, Người đến Liên Xô để dự Hội nghị Quốc tế nông dân (10/1923) và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924)
 • Ngày 11/11/1924, Người quay về Quảng Châu để trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận. Và xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
 • Tháng 6/1925: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập, nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp.

Ý nghĩa từ những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc

 • Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Đó chính là độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Và kết hợp tinh thần yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản .
 • Chuẩn bị tư tưởng cho cách mạng Việt Nam .
 • Chuẩn bị tổ chức cho cách mạng của Việt Nam .

Con đường cứu nước của nguyễn Ái Quốc

 • Hướng đi: Các vị tiền bối đi trước thì tìm đường sang phương Đông, nhưng Nguyễn Ái Quốc quyết định đi sang phương Tây.
 • Cách đi: Các vị tiền bối tìm cách gặp gỡ tầng lớp lãnh đạo bên trên. Nguyễn Ái Quốc lại thâm nhập vào tầng lớp, giai cấp thấp trong xã hội. Người ý thức giác ngộ, đoàn kết đấu tranh, và gặp chủ nghĩa Mác –Lênin, để tìm con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Công lao của Nguyễn Ái Quốc

 • Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, để nhằm giải phóng dân tộc Việt Nam.
 • Từ đó tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cách mạng tháng Tám thành công, tiến hành chống Pháp – Mỹ thắng lợi.

phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925 và hiệp đình giơ ne vơ

Phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925, đã vừa được DINHNGHIA.VN gửi đến bạn đọc. Hy vọng với những thông tin của bài viết đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 đến năm 1925. Chúc bạn luôn học tốt!

Rate this post
Please follow and like us:

Comments

 1. Pingback: Kiến thức trọng tâm Lịch sử 12: Tóm tắt cơ bản và ngắn gọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *