Tân Việt cách mạng Đảng hay còn được gọi là Đảng Tân Việt, đây là một chính đảng của Việt Nam nhằm đánh đổ đế quốc, mang lại hòa bình cho đất nước. Cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu cụ thể về khuynh hướng đấu tranh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cũng như hạn chế của Tân Việt cách mạng Đảng qua bài viết chi tiết dưới đây.

Khuynh hướng đấu tranh của Tân việt cách mạng đảng

Tân Việt cách mạng Đảng được ra đời vào những năm 20 của thế kỷ XX, là tiền thân của phong trào Phục Việt. Tên gọi này được chính thức thành lập vào tháng 7 – 1928. Được ra đời trong hoàn cảnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh. Những lý luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin đã có ảnh hưởng mạnh mẽ, cuốn hút nhiều đảng viên có ý chí tiến bộ đi theo.

Trong đảng Tân Việt đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai khuynh hướng tư tưởng vô sản và tư sản. Khuynh hướng vô sản đã chiến thắng với nhiều đảng viên của đảng Tân Việt đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Chuẩn bị cho sự thành lập của một kiểu đảng mới theo chủ nghĩa Mác- Lênin.

Hoạt động của Tân Việt cách mạng Đảng

Đảng Tân Việt đã tiến hành các hoạt động mở lớp huấn luyện bí mật, các công tác huấn luyện, giáo dục Đảng viên nhằm khơi dậy lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng cách mạng đối với nhân dân. Họ tổ chức các cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên đòi quyền tự do dân chủ.

Năm 1928 nhiều bộ phận đã chuyển sang hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Năm 1929 nội bộ diễn ra sự phân hóa sâu sắc của hai giai cấp là tư sản và vô sản. Nhiều đảng viên tiên tiến đã họp lại thành lập 1 tổ chức mới theo chủ nghĩa Mác- Lênin lấy tên là Đông Dương cộng sản liên đoàn vào tháng 9/1929.

tìm hiểu về tổ chức tân việt cách mạng đảng

Vai trò lịch sử của Đảng Tân Việt

Tân Việt cách mạng Đảng ra đời đã phản ánh lòng yêu nước và nguyện vọng cứu nước của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là những tư tưởng chiến đấu vì đất nước của tầng lớp thanh niên, trí thức tiểu tư sản Việt Nam. Với sự ra đời của cuộc cách mạng này đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Từ khi ra đời Đảng đã đề ra rất nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào yêu nước. Cuộc cách mạng ra đời trong hoàn cảnh hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển, bởi vậy Đảng Tân Việt cũng chuyển biến theo Việt Nam cách mạng thanh niên. Đây là xu thế phát triển chung của tư tưởng yêu nước trước đó. Đây là một bước phát triển của Hội Phục Việt trong quá trình chuyển hoá của những vị anh hùng, những trí thức yêu nước.

Theo đó cuộc cách mạng góp phần đánh bại chủ trương của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, đánh đổ đế quốc. Qua đó Đảng cũng tăng thêm sức mạnh cho giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh. Đảng Tân Việt đã sớm thể hiện được giá trị của lòng yêu nước, yêu dân tộc và tính đoàn kết. Họ đã sẵn sàng đấu tranh quên thân để cứu đất nước. Ngay từ khi thành lập đảng các tổ chức yêu nước đã không ngừng đặt ra mục tiêu nhằm thống nhất đất đất nước, mang lại hòa bình cho dân tộc.

Cuộc cách mạng này đã tiếp nhận nhanh chóng các con đường cách mạng của vị lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tiếp thu sự chỉ đạo của Người tại Hội nghị hợp nhất mang lại những thắng lợi nhất định và mang lại sự vinh quang cho Tân Việt cách mạng. Đông Dương cộng sản liên đoàn cũng đã được thành lập từ đó, là một trong ba bộ phận của Đảng cộng sản Việt Nam.

Một trong những vai trò quan trọng nữa là đảng Tân Việt là luôn coi trọng và quan tâm đến nhân dân, là nguồn lực chính cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tạo ra sự đoàn kết với đồng bào, dân tộc, mang lại sự ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt là có sự lãnh đạo, những con đường sáng suốt của Nguyễn Ái Quốc đã mang lại những vẻ vang ấy.

Kết quả Tân Việt cách mạng đảng là gì?

Sau một thời gian hoạt động thì đảng Tân Việt bị phân hóa sâu sắc. Đó là chia theo hai khuynh hướng tư sản và vô sản. Nhiều đảng viên đã rời bỏ Tổng bộ để theo Đông Dương Cộng sản đảng, đây là bộ phận đảng khác vừa được thành lập.

Sự chuyển biến này đã phản ánh xu thế phát triển tất yếu của phong trào cách mạng Việt Nam. Qua đó làm sáng tỏ tính nổi bật của cách mạng vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới lần thứ I.

Hạn chế của Tân Việt cách mạng đảng là gì?

  • Khi mới thành lập đảng Tân Việt chưa có những tổ chức yêu nước, lập trường giai cấp nhất định.
  • Bị phân hóa thành hai giai cấp là  tư sản và vô sản.
  • Những đảng viên tiên tiến nhất chuẩn bị chuyển sang thành lập đảng mới theo chủ nghĩa Mác- Lênin.
  • Thời gian hoạt động của đảng không được lâu dài, chưa có nhiều thành quả nhất định.

Qua bài viết trên, DINHNGHIA.VN đã cung cấp cho các thông tin về đảng Tân Việt: khuynh hướng đấu tranh, hoạt động, vai trò lịch sử, kết quả cũng như hạn chế của Tân Việt Cách mạng đảng. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi cung cấp đã giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích. Nếu có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến chủ đề Tân Việt cách mạng đảng, hãy để lại câu hỏi bên dưới, Dinhnghia.vn sẽ hỗ trợ giải đáp giúp bạn.

5/5 - (1 bình chọn)
Please follow and like us:

Comments

  1. Pingback: Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn: Sự ra đời và Mục tiêu hoạt động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *