Công thức tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông hoặc tam giác đều? Tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng hằng số nhất định?… Trong phạm vi bài viết dưới đây, hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu về chủ đề này nhé!

Cách tìm m để hàm số có 3 cực trị

Bài toán tổng quát

Cho hàm số \(y=ax^{4}+bx^{2}+c\)  (a, b, c phụ thuộc vào tham số m).

Tìm m để hàm số có ba cực trị và thỏa mãn điều kiện cho trước.

Phương pháp giải

Bước 1: Đạo hàm \(y’=4ax^{3}+2bx=2x(2ax^{2}+b)=2x.g(x)\)

với \(g(x)=2ax^{2}+b\)

\(y’=0\Leftrightarrow x=0\)

hoặc \(g(x)=2ax^{2}+b=0 \Leftrightarrow x^{2}=\frac{-b}{2a}\)

Để hàm số  \(y=ax^{4}+bx^{2}+c\) có 3 cực trị \(\Leftrightarrow[/latex y’=0] có 3 nghiệm phân biệt [latex]\Leftrightarrow g(x)=0\) có hai nghiệm phân biệt và khác 0 \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a & \neq& 0\\ \Delta g & (\Delta’g)& >0\\ g(0) & \neq & 0 \end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m \epsilon D (*)\)

Nhận xét: Phương trình\(y’=0\) luôn có một nghiệm x = 0 và đồ thị hàm số ban đầu là hàm chẵn, nên các điểm cực trị đối xứng nhau qua Oy.

Giả sử ba điểm cực trị là A ∈ Oy, B và C đối xứng nhau qua Oy.

Bước 2: Từ điều kiện cho trước dẫn tới một phương trình (hoặc bất phương trình) theo tham số. Giải phương trình này ta được giá trị của tham số, đối chiếu với điều kiện (*) và kết luận.

Ví dụ các dạng toán tìm m để hàm số có 3 cực trị

Khi \(ab<0\)  thì đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị là:

\(A(0;c),B(\frac{-b}{2a};\frac{-\Delta}{4a}),C(\frac{b}{2a};\frac{-\Delta}{4a})\)

Với \(\Delta=b^{2}-4ac\)

Ví dụ: Cho hàm số y\(y = x^{4}–2(m+1)x^{2}+ m^{2}\), với m là tham số thực. Tìm m để đồ thị hàm số trên có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác vuông

Cách giải:

Đạo hàm \(y = 4x^{3}-4(m+1)x\)

Công thức tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông cân

Công thức: \(8a+b^{3}=0\)

Ví dụ: tìm m để hàm số \(y=x^{4}+(m+2015)x^{2}+5\) có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông cân.

Cách giải:

Với \(a=1, b=m+2015\).

Ta có: \(8a+b^{3}=0 \Rightarrow b^{3}=-8 \Rightarrow m=-2017\)

tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông cân

Công thức tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác đều

Công thức: \(24a+b^{3}=0\)

Ví dụ: Tìm m để hàm số \(y=\frac{9}{8}x^{4}+3(m-2017)x^{2}\) có 3 cực trị tạo thành tam giac đều.

Cách giải:

Với \(a=\frac{9}{8}, b=3(m-2017)\)

ta có: \(24a+b^{3}=0 \Rightarrow b^{3}=-27 \Rightarrow m=2016\)

Tìm m để hàm số có ba cực trị: Diện tích tam giác ABC

Công thức: \(\sqrt{\frac{-b^{5}}{32a^{3}}}\)

Công thức tìm m để hàm số có ba cực trị tạo thành tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Công thức: \(R=\frac{b^{3}-8a}{8\left | a \right |b}\)

Ví dụ: tìm m để hàm số \(y=mx^{4}+x^{2}+2m-1\)  có 3 cực trị tạo thành tam giác nội tiếp trong đường tròn có bán kính \(R=\frac{9}{8}\)

công thức tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác

Bài viết trên đây, DINHNGHIA.VN đã cung cấp đến bạn những kiến thức hữu ích về lý thuyết cũng như các dạng bài tập về tìm m để hàm số có 3 cực trị. Chúc bạn luôn học tốt!

Xem chi tiết qua bài giảng dưới đây:


(Nguồn: www.youtube.com)

Xem thêm >>> Cực trị của hàm số là gì? 

Xem thêm >>> Chuyên đề cực trị của hàm số bậc 3

Xem thêm >>> Công thức, Điều kiện và Bài tập cực trị của hàm số bậc 4

5/5 - (1 bình chọn)
Please follow and like us:

Comments

  1. Pingback: Hàm số bậc nhất là gì? Công thức, Ví dụ và Bài tập hàm số bậc nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *