Chi phí là gì? Đây là khái niệm rất cơ bản trong những bộ môn như kinh doanh, kế toán hay kinh tế học. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ khái niệm cụ thể về chi phí. Tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu hơn về chi phí.

1. Chi phí là gì?

Chi phí được định nghĩa là tất cả những khoản hao phí công cụ và hao phí lao động để thực hiện một công việc nhất định. Chi phí cũng có thể được hiểu là giá trị nguồn lực được dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để đạt được những mục tiêu về lợi nhuận và doanh thu.

Để thực hiện hoạt động một cách hiệu quả, việc xác định rõ chi phí là điều cần thiết. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, việc tính toán chi phí mang ý nghĩa rất lớn như:

 • Giúp xác định được số lượng sản phẩm tối ưu trong một khoảng thời gian ngắn
 • Giúp phân tích và lựa chọn các phương án kinh doanh có lợi nhất dành cho doanh nghiệp
 • Đánh giá hiệu quả và năng suất
 • Là cơ sở để doanh nghiệp có những chủ trương giảm thiểu chi phí và nâng cao lợi nhuận

2. Phân loại chi phí

Trong lĩnh vực kinh doanh, chi phí được phân chia làm khá nhiều loại. Chẳng hạn như có chi phí lưu thông và chi phí sản xuất khi dựa vào giai đoạn sử dụng chi phí. Nếu dựa vào tính chất của chi phí thì có chi phí trực tiếp và gián tiếp…

Thực tế cho thấy có rất nhiều chỉ tiêu để người ta phân loại chi phí. Dưới đây là tổng hợp một số loại chi phí tùy theo tiêu chí khác nhau:

 Căn cứ vào nội dung kinh tế:

 • Chi phí nhiên liệu
 • Chi phí nguyên vật liệu
 • Chi phí lương và khoản phụ cấp lương
 • Chi phí khấu hao 
 • Chi phí bảo hiểm y tế, chi phí bảo hiểm xã hội, chi phí công đoàn
 • Chi phi dịch vụ ngoài
 • Chi phí bằng tiền khác

Căn cứ vào chức năng hoạt động của doanh nghiệp

 • Chi phí sản xuất 
 • Chi phí ngoài sản xuất

Căn cứ theo mối quan hệ với mức độ hoạt động

 • Định phí
 • Biến phí
 • Chi phí hỗn hợp

Căn cứ vào mối quan hệ với kỳ tính kết quả kinh doanh:

 • Chi phí sản phẩm: Khoản chi phí phát sinh để tạo thành giá trị của thành phẩm, tài sản hoặc vật tư. Đây được coi là loại tài sản lưu động của doanh nghiệp, chỉ tốn khi sản phẩm được tiêu thụ
 • Chi phí thời kỳ: Loại chi phí này sẽ khiến lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp giảm khi phát sinh. Nó bao gồm chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp 

Phân loại chi phí theo cách khác:

 • Chi phí cơ hội: Là chi phí như một phần thu nhập bị mất đi vì không lựa chọn cơ hội đầu tư khác
 • Chi phí trực tiếp: Khoản chi phí phát sinh được trực tiếp tập hợp cho một đối tượng tập hợp chi phí
 • Chi phí gián tiếp: Liên quan đến nhiều đối tượng, bởi vậy người ta phải tập hợp rồi tiến hành phân bổ theo những tiêu thức phù hợp 
 • Chi phí chênh lệch
 • Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được
 • Chi phí chìm: Là loại chi phí đã xảy ra và không thay đổi được 

Bài viết trên đây đã giải thích tổng quan về chi phí là gì cũng như phân loại về chi phí. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn đọc. 

Rate this post
Please follow and like us: